Hiippakunnallinen valta vaihtui

22.2.12

Kirkossa toimitettiin viime viikolla 13. helmikuuta kirkolliskokousvaalien kanssa samanaikaisesti hiippakuntavaltuustovaalit.
   Samoin kuin kirkolliskokousvaaleissa, hiippakuntavaltuustovaaleissa äänioikeutettuja olivat seurakuntien luottamushenkilöt ja hiippakuntien papistot.
   Oulun hiippakunnan uuteen hiippakuntavaltuustoon valittiin 13 maallikkoedustajaa ja seitsemän pappisedustajaa. Maallikoista 11 oli uusia ja pappisedustajista viisi.
   Saamelaiskäräjät valitsivat Veikko Guttormin hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajaksi.

Uusi valtuusto pui
jo sallalaisten aloitetta

Jokaisessa hiippakunnassa toimivan hiippakuntavaltuuston tehtäviä on muun muassa hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio sekä käsitellä seurakunnista, hiippakuntavaltuuston jäseniltä ja tuomiokapitulista tulleet aloitteet. Valtuusto voi lähettää niitä edelleen kirkolliskokoukselle.
   Uusi Oulun hiippakuntavaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran viikonloppuna. Se käsitteli muun muassa Sallan seurakunnan kirkkoneuvoston aloitetta, jossa perättiin seurakunnille nykyistä enemmän mahdollisuuksia päättää kolehtikohteista.
   Hiippakuntavaltuusto päätti lähettää aloitteen kirkkohallituksen käsiteltäväksi.
   Hiippakuntavaltuuston kokouksessa puhunut piispa Samuel Salmi totesi puheenvuorossaan, että seurakuntien rakennemuutosten keskellä kirkossa tarvitaan positiivista näkökulmaa.
   – Suuret muutokset haastavat laajan vastuun näkemiseen ja on kannettava vastuuta koko kirkosta yksittäisten seurakuntien kokoon tai varallisuuteen katsomatta.

Oulun hiippakuntavaltuustoon
valittiin maallikkoedustajiksi:

Kirkko Keskelle Arkea –
Keskusta ja sitoutumattomat

Satu Vuollo
Marja Kantola
Elina Kemppainen
Arja Lämsä

Kristillisten arvojen puolesta
Markku Seppänen
Arto Kivioja
Antti Savela
Tuomo Turpeinen

Uskon ja kirkon
tulevaisuuden puolesta

Pekka Ruokanen
Esko Hautamäki
Jouko Kantola
Elävä Seurakunta –
Lähellä Ihmistä
Pertti Haipola
Liisa Lahti

Oulun hiippakuntavaltuuston
pappisedustajia ovat:

Mahdollisuuksien kirkko
Kaija Tiirola
Lauri Kujala
Jouni Sirviö
Mirja-Liisa Lindström

Kansankirkon rakentajat
Heikki Nissinen
Jyrki Vaaramo

Tunnustuksellinen
Yrjö Haapala

Teksti: Riitta Hirvonen

Artikkeli on osa lehteä 7/2012