Tapa toimia ratkaisee

29.2.12

Kirkossa on käyty ajoittain kirkolliskokousta myöten kuumaakin keskustelua siitä, tulisiko seurakunta- ja kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimia kirkkoherran sijasta luottamushenkilö. Kunnallisessa päätöksenteossa kaupunginhallitusta johtaa virkamiehen sijasta luottamushenkilö.
   Kun Rauhan Tervehdys lähetti alkuvuodesta tilaajaseurakuntiensa luottamushenkilöille kyselyn, yksi kysymys koski kirkkoneuvoston puheenjohtajuutta: kirkkoherra vai maallikko?
   55 prosenttia vastaajista kertoi pitävänsä kirkkoherraa maallikkoa parempana puheenjohtajana. Enemmistö siis kannatti nykykäytäntöä.
   41 prosenttia Oulun seudun seurakuntien luottamushenkilöistä näki ongelmia siinä, että puhetta kirkkoneuvostossa johtaa seurakunnan kirkkoherra.
   Osa vastaajista ei kertonut kantaansa selkeästi.
   Monissa vastauksissa todettiin, että kirkkoherralla on maallikkoa enemmän asiantuntijuutta puheenjohtajaksi. Osaaminen tulee muun muassa kirkollisen lainsäädännön ja hengellisten asioiden tuntemisesta.
   Vaikka suurin osa vastaajista piti kirkkoherraa hyvänä vaihtoehtona puheenjohtajaksi kirkko- ja seurakuntaneuvostoissa, kyselyyn osallistuneista monet kritisoivat tiukoin sanoin nykykäytäntöä.
   Muutamissa vastauksissa pidettiin moraalisesti kestämättömänä sitä, että kirkkoherra on sekä asioiden esittelijä että puheenjohtajana myös päättäjä. ”Viranhaltijan rooli tulisi olla esittelijä ja asiantuntija.”
   Vastauksissa todettiin myös, että maallikko neuvoston puheenjohtajana lisäisi seurakunnan demokratiaa. Luottamushenkilöt arvioivat, että toimimalla puheenjohtajana kirkkoherralla on liikaa valtaa seurakunnan päätöksenteossa.
   Yksi kyselyyn osallistuneista peräsi luottamushenkilöille lisää sitä valtaa, joka heille kuuluu. ”Neuvostojen puheenjohtajuuden siirtämien luottamushenkilöille olisi siitä oiva esimerkki.”
   Ei tarvitse olla kummoinen profeetta ennustaessaan, että kirkkoneuvoston puheenjohtajuutta tullaan kirkossa pohtimaan tulevaisuudessakin. Kysely paljastaa, että keskusteluun on perusteltuja argumentteja sekä kirkkoherran puheenjohtajuuden puolesta että maallikoiden vastuun kasvattamisen puolesta.
   Olipa kirkkoneuvoston ohjaimissa kuka tahansa, ratkaisevaa on hänen persoonansa ja toimintatapansa. Se on varmaa.

Rauhan Tervehdyksen kyselystä kerrotaan lisää täällä.

Artikkeli on osa lehteä 8/2012