Yksi anteeksipyyntö, monta tekoa

8.2.12

Piispa Samuel Salmen sanat itkettivät kansaa Inarissa viime viikonloppuna. Piispa pyysi Saamelaiset kirkossa -seminaarissa anteeksi kirkon osallisuutta 80 vuoden takaisten rotuopillisten tutkimusten siivittämiin hautarauhan rikkomuksiin. Hän pyysi myös anteeksi kirkon aiempaa vähättelevää suhtautumista saamelaisten kieleen ja kulttuuriin. Anteeksipyyntöä oli toivottu kauan.
    Kirkolliskokouksen saamelaisedustaja Jouni Jomppanen on kiitollinen piispan eleestä. Toisin kuin saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi tämän lehden sivulla 3, hän tulkitsee sen koko kirkon anteeksipyynnöksi, sillä arkkipiispa Kari Mäkinen oli piispa Salmen rinnalla tilaisuudessa.
    Jomppanen ei kaipaa enää virallista anteeksipyyntöä kirkolliskokoukselta, kirkon ylimmältä päättävältä elimeltä. Saamelaiskäräjien valitsemana kirkolliskokousedustajana Jomppanen on seurannut vuosia työtä saamelaisten aseman parantamiseksi kirkossa.
    Konkreettisia esimerkkejä ovat saamelaistyön sihteerin viran saaminen Oulun hiippakuntaan sekä erityisen saamelaistyöryhmän perustaminen. Hänen mielestään kirkko on alkanut ymmärtää saamelaisten aseman alkuperäiskansana.
    ”Olen seminaarin jälkeen hyvillä mielin. Tulevaisuudelle jää vielä odotuksia”, hän toteaa.
Kirkon onkin jatkettava konkreettisia toimia saamelaisten tasa-arvoisen kohtelun takaamiseksi paitsi Oulun hiippakunnassa, myös koko maassa.

Lue myös Piispa pyysi anteeksi saamelaisilta.

Artikkeli on osa lehteä 5/2012