Kaksi kuukautta neuvotteluaikaa

15.3.12

Osa Oulun yhteisen kirkkovaltuuston luottamushenkilöistä teki viime viikolla aloitteen, jossa he esittivät uuden työryhmän perustamista valmistelemaan Oulun seurakuntayhtymän laajentumista. Siihen he haluaisivat edustajat kaikista oululaisista valtuustoryhmistä.
   Tällä hetkellä laajentumista valmistelee laajentumistyöryhmä, johon kuuluvat virkansa puolesta Oulun neljän seurakunnan kirkkoherrojen lisäksi Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kirkkoherrat sekä näiden seurakuntien taloudesta vastaavat henkilöt.

Työilmapiiri suurin syy
luottamushenkilöiden aloitteeseen

Lisäksi on ohjausryhmä, joka käy läpi laajentumistyöryhmän aikaansaannoksia ja valmistelee niiden saattamista päätöksentekoon. Ohjausryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi kaikkien seitsemän seurakunnan luottamuselinten puheenjohtajat.
   Oulun yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Arto Kivioja oli yksi aloitteen allekirjoittajista. Hän kuuluu myös ohjausryhmään. Kiviojan näkemyksen mukaan ohjausryhmän rooli ei ole ollut valmisteleva.
   – Ohjausryhmässä on käyty läpi lähinnä suuria linjoja ja kuultu asiantuntijoiden luentoja. Näistä on käyty lyhyitä keskusteluja. Varsinaista valmistelutyötä emme ole ohjausryhmässä tehneet.
   Kiviojan mukaan suurin ongelma aloitteen taustalla on työilmapiirin huonontuminen yhtymän joillakin sektoreilla. Painetta on varsinkin keskijohdossa.
   – Muutosprosessi aiheuttaa aina epätietoisuutta ja jopa pelkoa työyhteisössä, mutta tähän tulisi työnantajan löytää riittävästi apuja.
   Kiviojan mukaan paras ratkaisu ei ole aloitteessa esitetty valmistelun keskeyttäminen, mutta jonkinlainen neuvottelu on tarpeen.
   – Asioiden lopullinen valmistelu kuuluu virkamiehille. Tavoitteena on löytää kompromisseja niin, että kaikki kokisivat tekevänsä tarpeellista työtä.
Kivioja ei ollut laatimassa aloitetekstiä. Hänen mukaansa se näyttää laaditun ”kovasti tunteella”.
   – Asiat on esitetty vahvasti kärjistäen. Siten pääosaa esitetyistä toimenpiteistä ei voida kirjaimellisesti edes ajatella toteutettavan.

Toukokuussa
pitää olla valmista

Laajentumista on käsitelty syksyn aikana seurakuntayhtymän hoitamien yhteisten tukipalvelujen näkökulmasta. Alkuvuonna laajentumistyöryhmä ja ohjausryhmä ovat käsitelleet liittymissopimusta.
   Sopimuksen pitäisi tulla kuukauden sisällä hyväksyttäväksi kaikkiin seitsemään seurakuntaan. Kukin seurakunta voi palauttaa asiakirjan valmisteluun, jos se ei ole hyväksyttävissä.
   Allekirjoitettuna sopimuksen pitäisi olla toukokuussa. 7.–8. toukokuuta on laajentuvan yhtymän taloussuunnittelupäivä, jolloin tehdään yhteistä budjettia vuodelle 2013.
   Seurakuntalaisille on tarkoitus pitää tiedotustilaisuus tulevan kevään aikana.

Elsi Salovaara

Lue Oulun seurakuntayhtymän laajentumisesta osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/laajentuminen

Artikkeli on osa lehteä 8/2012