Luottamushenkilöiden kommentit vanhan virkakäsityksen messuihin

25.4.12

Luottamushenkilön kommentti vanhan virkakäsityksen messuihin

”Ketä ne voivat haitata?”

Oululaisten luottamushenkilöiden kanta naispapittomiin messuihin vaihtelee. Kuunteleva kirkko ja Kirkko keskelle arkea -valtuustoryhmissä niille sanotaan ehdoton ei.

Uutis- ja blogisivusto Kotimaa24:n mukaan Oulun kolmessa seurakunnassa – Tuomiokirkkoseurakunnassa, Oulujoen ja Tuiran seurakunnissa – järjestetään messuja vanhan virkakannan mukaan. Niin sanottu vanha virkakäsitys tarkoittaa, että messuja toimittavat vain miespapit.
   Rauhan Tervehdys tiedusteli Oulun yhteisen kirkkovaltuuston ryhmien yhteyshenkilöiltä heidän ryhmänsä kantaa naispapittomiin messuihin. Kysymykset lähetettiin sähköpostilla myös Oulujoen, Tuiran ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston maallikkovarapuheenjohtajille.
   Vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida asiaa myös henkilökohtaisesti.

Tahdonilmaisusta
perusta messuille

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, Toimivat seurakuntalaiset -ryhmään kuuluva Sirkka-Liisa Myllylä ihmettelee, mitä haittaa kenellekään on siitä, että kirkon piirissä toimivat herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt järjestävät messuja seurakunnan tiloissa.
   – Eihän jumalanpalveluksiin tarvita edes seurakunnan pappeja tai kanttoreita, hän toteaa.
   Myllylä kertoo vastaavansa lehden kyselyyn yksityishenkilönä, koska Toimivat seurakuntalaiset -valtuustoryhmä ei ole käsitellyt messuasiaa keskuudessaan.
   Hän sanoo ”suovansa” mielellään, että kirkkoherrat päättävät tilojen käytöstä.
   – Luottamushenkilönä en halua millään tavalla rajata joitakin seurakuntalaisia kirkkojen tai seurakuntatalojen ulkopuolelle, hän lisää.
   Myös Toimivat seurakuntalaiset -valtuustoryhmän yhteyshenkilö Martti Hannula sanoo henkilökohtaisesti hyväksyvänsä vanhan virkakäsityksen mukaiset messut.
   Hannulan mukaan piispojen ja herätysliikkeiden johtajien yhteinen, vuonna 2009 tehty tahdonilmaisu ”antaa eri näkemystä edustaville hyväksyttävissä olevan polun elää seurakuntaa rakentaen”, kuten hän ilmaisee.

Naispappien
kokemus on ratkaiseva

Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Marjo Kumpulainen Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -valtuustoryhmästä kommentoi kysymystä henkilökohtaisesti.
   – Mielestäni tässä asiassa, niin kuin muutoinkin vähemmistöasioissa, on kuultava naispappien kokemuksia. Jos he mieltävät vallitsevan toiminnan työpaikallaan tapahtuvaksi syrjinnäksi, silloin sitä pitää käsitellä sellaisena, Kumpulainen painottaa.
   Hän pitää ongelmallisena sitä, että Sley:n (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) järjestämät messut ilmoitetaan Oulun seurakuntien nettisivuilla ja Rauhan Tervehdyksessä osana seurakunnan jumalanpalveluselämää.
   Kumpulaisen mukaan ne pitäisi siirtää osaksi Sley:n omaa tiedottamista.
   – Tämä voisi vähentää tunnetta siitä, että naispappeihin kohdistuva syrjintä on seurakunnassa hyväksyttävää, hän sanoo.
   – Koska tällaisille jumalanpalveluksille ja messuille on kysyntää seurakuntalaisten joukossa, seurakunta voisi mielestäni edelleen tarjota tiloja Sleyn käyttöön. Toiminnan pitäisi kuitenkin muuttua nykyistä avoimemmaksi.
   – Tällä hetkellä seurakunta voi aiheuttaa jäsenelleen tilanteen, jossa henkilö tietämättään osallistuu toimintaan, jonka taustalla vallitsevaa käsitystä hän ei allekirjoita.

Syrjinnälle
ehdoton ei

Kuunteleva kirkko -valtuustoryhmän vetäjä Maria Portaankorva toteaa, että hänen edustamansa kirkkovaltuutettujen kanta on selkeä ja yhtenäinen.
   – Mikään sukupuoleen perustuva välitön tai välillinen syrjiminen ei ole hyväksyttävää. Suomen lakia on kunnioitettava kaikissa työpaikoissa – myös seurakunnissa.
   Portaankorvan mukaan heidän ryhmänsä on listannut viiden tärkeimmän asian joukkoon lauseen: Naispappeus kuuluu tämän päivän Suomeen.
   Portaankorva kertoo, ettei Kuuntelevan kirkon edustajilta ole tiedusteltu seurakunnan luottamustehtävissä kantaa naispapittomien messujen järjestämiseen.
   – Toki itse olen Karjasillan seurakunnan luottamushenkilö ja meidän seurakunnassamme näitä järjestelyjä ei tehdä, Portaankorva täsmentää.

Yhteisten
pelisääntöjen kannalla

Kirkko keskelle arkea -ryhmän yhteyshenkilö Antero Aakko ja Oulujoen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kakko kertovat, että heidän valtuustoryhmänsä on virkakysymyksessä kirkon virallisen linjan mukaisella kannalla.
   – Haluamme toimia hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan ja iloitsemme naispappeuden mukanaan tuomasta toiminnan elävöitymisestä, Aakko selvittää.
   Kakko kertoi viime viikolla Rauhan Tervehdyksessä, että Oulujoella on iloittu siitä, että seurakuntiin on saatu reilu viikko sitten naispappi seurakuntapastorin virkaan.
   – Se vaikuttaa varmasti myönteisesti myös seurakunnan ”imagoon”, hän arvelee.

Luottamushenkilöillä
sanan valtaa

Rauhan Tervehdys perusteli kysymysten lähettämistä luottamushenkilöille sillä, että kirkon lainsäädännön mukaan seurakuntien tilojen käytöstä päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto.
   Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, ja seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa.
   Oulun yhteisessä kirkkovaltuustossa on valtuutettuja seuraavista ryhmistä: Elävä seurakunta – lähellä ihmistä, Kirkko keskelle arkea, Kuunteleva kirkko, Kristillisten perusarvojen puolesta ja Toimivat seurakuntalaiset.
   Lehti ei saanut vastauksia Kristillisten perusarvojen puolesta -valtuustoryhmästä.

Näin Oulun yhteisen kirkkovaltuuston valtuustoryhmät itse kuvailevat ryhmäänsä:

1. Elävä seurakunta – lähellä ihmistä on tavallisten seurakuntalaisten muodostama laajapohjainen yhteenliittymä, joka rakentaa oululaisten seurakuntien toimintaa kansankirkon hengessä.

2. Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sitoutumattomat valitsijayhdistyksen taustavoimana ja vaalityön tukijana on Suomen Keskusta. Mukana on myös muita keskiryhmien kannattajia ja sitoutumattomia henkilöitä.

3. Kristillisten perusarvojen puolesta -valtuustoryhmän jäseniä yhdistävä tekijä on vanhoillislestadiolaisuus.

4. Kuunteleva kirkko on kokoomuslaisten ja sitoutumattomien seurakuntaihmisten ehdokaslista. Mukana on myös sitoutumattomia henkilöitä, jotka haluavat olla tukemassa valitsijayhdistyksen ajatuksia.

5. Toimivat seurakuntalaiset on seurakuntaväen aloitteesta perustettu puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdistys, johon on kutsuttu myös herätys- ja lähetysjärjestöjen jäseniä.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 16/2012