Rauhan Tervehdys on tärkein tietolähde

3.4.12

Rauhan Tervehdyksellä on merkittävä rooli seurakuntalaisten tiedonlähteenä. Tämä käy ilmi Oulun seurakuntayhtymän tilaamasta, Taloustutkimus Oy:n tekemästä yhteisökuvatutkimuksesta.
   Puhelinhaastatteluna toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 600 Oulun, Haukiputaan, Kiimingin sekä Oulunsalon asukasta. Mukana oli sekä kirkon jäseniä että kirkkoon kuulumattomia.
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Oulun seurakuntien sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhteisökuvaa.

Verkkosivut
kakkossijalla

Jopa 48 prosenttia vastanneista piti Rauhan Tervehdystä tärkeimpänä tiedonlähteenään seurakunnan toiminnasta. Mitä iäkkäämmästä vastaajasta on kyse, sitä tärkeämpänä tietolähteenä Rauhan Tervehdys koetaan.
   Pelkästään kirkkoon kuuluvien vastaajien keskuudessa 52 prosenttia piti Rauhan Tervehdystä tärkeimpänä tiedonlähteenä seurakunnan asioissa.
   Samansuuntaisia olivat vastaukset siihen, mistä tietoa seurakunnan toiminnasta haluttaisiin saada. Rauhan Tervehdys nousi 30 prosentin kannatuksella ensimmäiseksi valinnaksi. Toisena tulivat seurakuntien verkkosivut 10 prosentilla.

Tavalliset ihmiset
kiinnostavat

Rauhan Tervehdyksen toimitus teki viime perjantaina 30. maaliskuuta avoimien ovien tapahtumassaan vierailijoille oman kyselyn siitä, mitkä aihepiirit kiinnostavat lukijoita eniten.
   Ehdolla oli 14 aihepiiriä, muun muassa eri ikäryhmät kuten seniorit ja nuoret aikuiset, tavallisten ihmisten haastattelut, julkkishaastattelut, kirkolliset uutiset, lukijoiden mielipiteet sekä Raamatun opetus ja raamattutietous.
   Kiinnostavimmaksi aihepiiriksi nousi 15 prosentin kannatuksella tavallisista ihmisistä kertovat jutut. Toisena tulivat 12 prosentin kannatuksella sekä kirkolliset uutiset ja evankelisluterilaisen kirkon yhteinen toiminta että perhe-elämää ja ihmissuhteita käsittelevät jutut.
   Rauhan Tervehdyksen parhaiksi puoliksi kyselyssä mainittiin monipuolisuus, mielenkiintoiset jutut, ajankohtaisuus sekä paikalliset seurakuntauutiset ja -ilmoitukset.

Katja Kiiskinen

Yhteisökuvatutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/nyt.

Artikkeli on osa lehteä 13/2012