Varauksiin lisää varmuutta

3.4.12

Päivystävän papin palveluja kehitetään Oulun seurakuntayhtymässä. Seurakuntasihteeri ryhtyy tekemään varauksia, papit keskittyvät sielunhoitoon.

Kaksi vuotta sitten Oulussa keskitettiin kaikkien neljän seurakunnan päivystävän papin palvelut Isokatu 9:ään seurakuntayhtymän virastotaloon.
   Seurakuntalaisia ryhtyi palvelemaan arkipäivisin kello 9–16 kaksi pappia.
   Tänä keväänä käytäntöä muutetaan siten, että toukokuun alusta Isokadun päivystyksessä on vain yksi pappi ja hänen lisäkseen seurakuntasihteeri.
   Tuiran kirkkoherran Hannu Ojalehdon mukaan muutos tehtiin palvelun parantamiseksi.
   – Päivystävän papin kanssa voi sopia kirkollisen toimituksen – esimerkiksi vihkimisen tai hautajaisten – ajankohdasta, varata tilaisuuteen papin, kanttorin, suntion ja varata myös kirkon, kappelin tai mahdollisesti jonkin muun seurakunnan juhlatilan käyttöön, Ojalehto selvittää.
   – Tämä tarkoittaa, että papin pitää päivystyksessä hallita seurakunnan tietojärjestelmissä monen ”palasen” yhteen sovittaminen. Tällainen kokonaisvaltainen asioiden hallinta ei ole välttämättä yksinkertaista, kun päivystävän papin vuoro osuu yhden papin kohdalle aika harvakseen. Opit ja ohjeet saattavat unohtua viikkojen aikana.
   – Pappien tekemissä varauksissa on sattunut muutamia kertoja aikataulullisia virheitä, mikä on harmittavaa, Ojalehto sanoo.

Pappi on
vastedeskin paikalla

Ojalehdon mukaan seurakuntasihteerin osallistuminen varauksien tekoon tarkoittaa, että päivystyksessä on paikalla aina henkilö, joka työskentelee varauksien kanssa päivittäin.
   – Esimerkiksi hautajaisten varauksissa on tarkasti huolehdittava siitä, että toimituksiin ei tule minkäänlaista kiireen tuntoa. Varauksissa on oltava tarkkana.
   – Tekemämme muutos merkitsee toivottavasti sitä, että voimme entistä paremmin huomioida ihmisten aikataululliset toiveet.
   Ojalehto ei pidä uudistusta pappien päivystyksessä seurakuntalaisten kannalta käytännössä suurena. Tähänkin saakka päivystykseen tulevat ovat ensimmäiseksi ilmoittautuneet ensimmäisen kerroksen palvelusihteerille eivätkä suoraan papille. Sama käytäntö jatkuu tulevaisuudessakin, mutta nyt palvelusihteeri ohjaa tulijan joko papin tai seurakuntasihteerin luokse.
   Ojalehto muistuttaa, että pappi on tästedeskin päivystyksessä aina paikalla sielunhoidollisia keskusteluja varten.
   – Monet varaukset ovat kuitenkin eräänlaisia rutiinivarauksia, eikä siinä tilanteessa puhuta välttämättä papin kanssa. Toimituskeskustelut papin kanssa käydään erikseen, Ojalehto korostaa.

Riitta Hirvonen

Artikkeli on osa lehteä 13/2012