Jokaisen kristityn Pyhä Henki

23.5.12

Ensi sunnuntai on helluntai. Kirkkovuodessa helluntai on Pyhän Hengen juhla ja kristillisen seurakunnan syntyhetki.
Rauhan Tervehdys esittää haastateltavilleen neljä väittämää Pyhästä Hengestä.

1. Pyhä Henki aiheuttaa ihmisissä hurmosta, siksi esimerkiksi puhe Pyhällä Hengellä täyttymisestä on jokseenkin pelottavaa.

2. Jumala on meille ihmisille usein salaisuus, mutta Pyhä Henki kirkastaa meille Jumalaa. Pyhä Henki synnyttää uskon.

3. Pyhä Henki on ekstraa, joka kuuluu vain muita hengellisimmille superkristityille. Pyhä Henki ei siis liiku peruskirkkokansan keskuudessa.

4. Pyhää Henkeä voi rukoilla, kun luottamus Jumalaan on murtunut, kun pelottaa, kun haluaa rakastaa.


Kaisa Rytky

Rytky toimii opiskelijatyöntekijänä Oulun evankelisissa opiskelijoissa

1. Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen ja rauhaa rakastavan Jumalan persoona, jonka tehtävä ei ole pelotella meitä vaan synnyttää ja ylläpitää uskoa Kristukseen. Siten Pyhällä Hengellä täyttyminen on hyvinkin positiivista. Kunhan siitä ei tule itsetarkoitus, eräänlainen fiilistelyn väline.

2. Kyllä, Pyhä Henki synnyttää ja vahvistaa uskoamme Jumalaan, jota emme fyysisesti voi nähdä.

3. Nimenomaan Pyhän Hengen myötä voimme uskoa Jeesukseen. Ilman Pyhää Henkeä ei ole uskoakaan – samalla viivalla ollaan siis jokainen tässäkin asiassa.

4. Toki saamme pyytää Pyhää Henkeä vahvistamaan uskoamme, mutta Poika, Kristus, on kuitenkin persoonista se, joka on voittanut synnin, kuoleman ja Perkeleen. Siksi käännyn erityisesti hänen puoleensa, kun minua pelottaa.


Kirsi Lyytinen

Lyytinen toimii vapaaehtoisena nuorten aikuisten raamattupiirissä Haukiputaan seurakunnassa

1. Ihmisen ulkoisessa olemuksessa ei mielestäni näy Pyhän Hengen olemassaolo, paremminkin sen olemattomuus voisi olla näkyvää. Mielestäni Pyhän Hengen kosketus tai siitä täyttyminen rauhoittaa.

2. Olen jokseenkin samaa mieltä. Tuo kirkastuminen on aika oivallinen sana tähän kohtaan. Pyhä Henki on osa uskoa.

3. Pyhä Henki on meissä jokaisessa. Se on jotakin, johon meillä jokaisella on oikeus, ikään, sukupuoleen, yhteiskuntaluokkaan tai mihin muuhunkaan katsomatta.

4. Jos luottamus Jumalaan on mennyttä, rukous on varmasti hyvä keino yrittää löytää luottamus takaisin, mikä varmasti vahvistaa myös Pyhää Henkeä. Pyhässä Hengessä on paljon luottamusta ainakin omalla kohdallani.


Aino Pieskä

pastori Limingan seurakunnassa

1. Pyhä Henki voi kyllä saada aikaan hurmosta, mutta se ei ole pelottavaa. Jumala on järjestyksen Jumala. Pyhällä Hengellä täyttyminen saa aikaan armollisuutta ja uskallusta – uskoa Jumalan Kaikkivaltiuteen ja Hänen mahdollisuuksiinsa tässä maailmassa ja ihmisten elämässä.

2. Kyllä. Juuri Pyhä Henki synnyttää uskoa ja auttaa ymmärtämään Jumalan salaisuutta. Koskaan emme voi täydellisesti ymmärtää ja selittää Jumalaa.

3. Pyhä Henki ei ole ekstraa ja vain joillekin kuuluvaa. Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa jo kasteessa. Pyhä Henki kuuluu jokaiselle kristitylle ja Pyhä Henki toimii jo ennen kuin ihminen saa uskon lahjan sydämeensä. Pyhä Henki toimii sanan ja sakramenttien välityksellä ja kirkastaa meille Jeesuksen valmistamaa pelastusta.

4. Pyhää Henkeä voi juuri silloin rukoilla ja pyytää, että siinä elämäntilanteessa Jumalan voima ja kaikkivaltius koskettaisi. Pyhä Henki rohkaisee arkaa, valaisee ja lohduttaa elämässä epäonnistunutta, vakuuttaa Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Reijo Telaranta
Telaranta on toiminut useiden vuosien ajan muun muassa Hengen uudistus kirkossamme -liikkeessä ja on liikkeen perustaman Kirkonrakentajien foorumin sihteeri ja sivuston ylläpitäjä.

1. Hengen toiminta on ensimmäisestä helluntaista lähtien synnyttänyt myös kokemuksellista kristillisyyttä. Joskus se ei meidän ihmisten käsissä ota pysyäkseen terveenä hengellisyytenä. Opetusta Pyhästä Hengestä, armolahjoista ja terveestä karismaattisuudesta tarvitaan.
   Jos kirveen käytössä tapahtuu vahinkoja, niin oikea ratkaisu ei ole Suomen kaikkien kirveiden kerääminen lukkojen taakse, vaan kirveen käytön opetuksen ja valistuksen lisääminen.

2. Jos me tunnemme Jumalan vain Luojana, hän jää meille etäiseksi ja salaisuudeksi. Kun me kohtaamme Jeesuksen ja opimme tuntemaan hänet, myös kuva Jumalasta tarkentuu. Mutta pelkkä tietäminen ja ulkokohtainen tunteminen ei riitä. Vasta kun Pyhä Henki saa synnyttää meissä uskon Jeesukseen omana Vapahtajanamme, voi Jumalasta ja Jeesuksesta saamamme tieto kasvaa henkilökohtaiseksi tuntemiseksi ja luottamukseksi.

3. Raamatussa kerrotaan monissa kohdissa Hengellä täyttymisestä. Muun muassa Apostolien teoissa seurakunnan ollessa koolla rukoilemassa ”vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa”. Siis ”kaikki”, eivätkä vain jotkut hurskaimmat tai ainoastaan seurakunnan johtajat.

4. Kristityt ovat kautta vuosisatojen rukoilleet Jumalaa Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Rukoilimmepa näistä ketä tahansa, niin rukoustemme kohteena on aina sama yksi ja ainoa Jumala.
   Jumalanpalveluksissa me rukoilemme Jumalaa lähettämään meille Pyhän Henkensä. Seurakunnissa me rukoilemme Pyhää Henkeä täyttämään meidät voimallaan ja rakkaudellaan, että osaisimme oikealla tavalla palvella seurakuntaa ja lähimmäisiämme. Voimattomuuden ja neuvottomuuden hetkinä me saamme huokailla Pyhän Hengen puoleen tietäen, että Raamatun lupausten mukaan hän rukoilee alati puolestamme.

Ari Kauppila
Kauppila on toiminut yhteiskristillisessä Totuus-tapahtumassa Oulussa. Hän toimii myös Alfakursseja järjestävien seurakuntien yhdyshenkilönä Oulun seudulla.

1. Tällaisten näkemysten myötä olemme tulleet asettaneeksi omia rajojamme Jumalan Pyhän Hengen toiminnalle keskuudessamme, valitettavasti. Raamattu kehottaa meitä: ”Antakaa Hengen täyttää itsenne”. Seurakunnissa tarvitaan Raamattuun perustuvaa opetusta Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen toiminnasta.

2. Pyhä Henki kirkastaa meille Jumalaa. Pyhä Henki mahdollistaa meille Jeesuksen sovitustyön ymmärtämisen omakohtaiseksi asiaksi. Pyhä Henki synnyttää meissä uskon. Mutta ihmisellä on valinnanvapaus: hän voi valita myös olla uskomatta.

3. Isä Jumala on tarkoittanut Pyhän Hengen täyteyden kaikille lapsilleen. Jeesuksen kehotus ”Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan” on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Luukkaan luvussa 11 näemme, että siinä Jeesus kehottaa nimenomaan pyytämään Pyhää Henkeä Taivaalliselta Isältämme, ja lupaa, että Isä kyllä antaa Pyhän Hengen jokaiselle, joka Häneltä sitä pyytää.

4. Sen olen ymmärtänyt, että Jumala kutsuu minua elämään Hänen kanssaan kaikki elämäni hetket, ja rukoilemaan eli keskustelemaan Hänen kanssaan kaikki asiani, ja aivan erityisesti sen, kun jossain tilanteessa en ymmärrä Häntä tai koen epävarmuutta luottamuksessani Häneen.

Toimitus on lyhentänyt alkuperäisiä vastauksia.

Artikkeli on osa lehteä 20/2012