Kirkolliskokous

15.5.12

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa keskusteltiin muun muassa esityksestä, jossa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuutta kirkkoon kuulumattomien vainajien maksullisesta siunaamisesta. Kysyimme kaikilta Oulun hiippakunnan edustajilta kommenttia asiaan.

Pappisedustajat

EIJA NIVALA, KALAJOKI
Mahdollisuuksien kirkko
Hautaan siunaamisessa on kyse jumalanpalveluksesta, kirkon perustehtävän hoitamisesta. Siksi sitä ei pidä hinnoitella. Ei myöskään muita papin palveluja, kuten sielunhoidollisia toimituskeskusteluja mielestäni pidä laskuttaa. Sen sijaan muita kulukorvauksia, kuten tilavuokria voidaan harkita. Oikeudenmukaista on ajatella, että jäsenyydellä on myös konkreettista merkitystä.

PAULI NIEMELÄ, KIIMINKI
Kansankirkon rakentajat
Hautaan siunaaminen on osa jumalanpalveluselämää ja kirkon julistusta. Ei voi periä maksua. Tiloista ja muista kuluista kulukorvaus on mahdollinen.

PASI PALMU, KOKKOLA
Tunnustuksellinen
En ole maksullisen siunaamisen kannalla. Kirkkoon kuulumattoman maksutonta hautaan siunaamista voidaan pitää epäoikeudenmukaisena niiden kannalta, jotka ovat ikänsä maksaneet kirkollisveroa. Mutta siunaustilaisuushan ei kohdistu varsinaisesti enää vainajaan, vaan läsnä oleviin. Eläville julistetaan evankeliumia. Se tapahtuu ”rahatta ja hinnatta”.

KATARIINA PITKÄNEN, OULU
Mahdollisuuksien kirkko
Hautaan siunaaminen on evankeliumin toivon julistusta. Evankeliumi ei ole myytävänä, joten sille ei ole hintaa. Tämä koskee siis sekä papin että kanttorin työ. Tästä ei nähdäkseni voi periä minkäänlaista maksua – ei ainakaan niin kauan, kun kirkollamme on kirkollisveroon perustuva talous. Oikeudenmukaisuuden vuoksi voisi olla mahdollista periä kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamistilaisuudesta kiinteistökustannuksia. Tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoonkin suhtaudun varauksella.

Maallikkoedustajat

ANTERO AAKKO, OULU
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja sitoutumattomat
Kohtuulliset kulut voitaisiin periä, koska kyseessä on palvelu, jonka tuottaminen aiheuttaa seurakunnalle kuluja. Se on myös oikeudenmukaista, sillä kirkkoon kuuluvat maksavat elinaikanaan veroa. Jäsenyys tuo aina etuja jäsenilleen, jota ei ilman jäsenyyttä saa. Harkinnanvaraisuus tulee kuitenkin olla diakonian hengessä. Jokaisen tulee päästä asiallisesti ja tahdikkaasti viimeiselle matkalleen.

JANNE KAISANLAHTI, KEMIJÄRVI
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja
sitoutumattomat

Siunaamisesta ei voi periä maksua, mutta niistä seurakunnalle aiheutuvista kustannuksista, jotka siunaustilaisuuden järjestelyistä aiheutuvat, on oikeudenmukaista periä pieni korvaus. Seurakunnalle aiheutuu kuluja esim. kanttorin, suntion ja kirkkoherranviraston kanslistin työajassa tai vaikkapa kappelin lämmitys-, siivous ym. kuluissa.

RAILI KEROLA, ROVANIEMI
Elävä Seurakunta – Lähellä Ihmistä
Vainajan siunaamisesta ei tule periä maksua, mutta kappelin vuokra voisi olla. Se sisältäisi suntion ja kanttorin kulut. Keskustelu asiasta jatkuu yleisvaliokunnassa, johon itse kuulun.

ERKKI KUJALA, TOHOLAMPI
Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta
Jos vainaja on kieltänyt kirkollisen siunaamisen, sitä ei pidä suorittaa ollenkaan. Jos kieltoa ei ole ja omaiset haluavat, siunaus voidaan järjestää. Siitä ei voi missään tapauksessa periä maksua, koska se on katsottava jumalanpalvelukseksi. Kulukorvauksen ja tilavuokran voi periä.

JUHA KULTIMA, SODANKYLÄ
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja
sitoutumattomat

Siunaamisesta ei tule periä maksua. Siunaaminen on kirkon perustehtäviä, eikä sitä ole syytä hinnoitella ja laittaa hyllylle myyntiin.

MARTTI MURTOPERÄ, HAAPAVESI
Kristillisten arvojen puolesta
Itse hautaan siunaamistoimitus tulee mielestäni säilyttää maksuttomana. Se on jumalanpalvelus ja jumalanpalveluksen tulee säilyä maksuttomana. Muita ratkaisuja tulee etsiä. Aloitteessakin oli tutkimisenarvoisia vaihtoehtoja.

JUHANI PAANANEN, KOKKOLA
Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta
Voidaan, koska vainaja tietää eläessään tämän. Toisaalta en pidä tätä mitenkään tavoitteena. Mielestäni mikäli omaiset eivät mitenkään rajoita papin julistusta, kirkon ei ole tarkoituksenmukaista periä maksua.

ANTTI SAVELA, II
Kristillisten arvojen puolesta
Vierastan kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisen määräämistä maksulliseksi, koska hautaan siunaaminen liittyy läheisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään ja kirkon tehtävään julistaa evankeliumia riippumatta siitä, kuuluvatko ihmiset kirkkoon vai eivät.

VEIKKO GUTTORM, NUORGAM
Saamelaiskäräjien valitsema edustaja
Ei laajassa Suomessa talous siihen kaadu, jos kirkkoon kuulumattomatkin siunataan maksutta. Olkoon se hyvä ele ihmisille. Ehkä muiden työntekijöiden, kuten suntioiden työajasta voisi olla periaatteessa maksu, kaikkihan kuitenkin maksaa.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 19/2012