Isä Mihail.

Muuttoliike tuo pulmia Venäjän kirkolle

23.5.12

Barentsin alueella alkaa valtava muuttoliike, kun alueen luonnonvaroja aletaan hyödyntää todenteolla. Venäjällä ortodoksisten seurakuntien on vaikea vastata maan sisäisen muuttoliikkeen aiheuttamiin ongelmiin. Näin kertoivat Oulun hiippakunnan vieraina olleet arkkimandriitta Nikodim ja igumeeni Mihail. Nikodim on Kostamuksen kirkkoherra ja Mihail yksi Murmanskin kirkkoherroista. Kirkkoherrat osallistuivat Barentsin kirkkojen neuvoston hallituksen kokoukseen.

Tanssi, musiikki
ja mukava elämä

Uskonnollinen tilanne Venäjän Barentsin alueella on huolestuttava. Ihmisiä eivät arkkimandriitta Nikodimin mukaan kiinnosta hengelliset asiat vaan tanssi, musiikki ja mukava elämä.
   – Kirkon jäsenmäärä putoaa koko ajan, väki lähtee kylistä ja on seurakuntia, joissa ei ole ainuttakaan pappia, Nikodim kuvailee.
   Kaupunkilaistuminen ja maaseudun tyhjentyminen ovat täyttä vauhtia menossa. Maaseudun näivettyminen vaikuttaa kaupungeissakin. Hengellinen elämä alkoi Nikodimin mukaan kylistä, joissa kirkko oli kulttuurillinen ja hengellinen keskus. Aiemmin hengellinen elämä levisi kylistä kaupunkeihin. Nykyisin kaupungeista ei kuitenkaan enää juuri löydy hengellisyyttä.
   – Olemme loitontuneet maasta, jossa olemme kasvaneet.
   Perinteet ovat kuolemassa pois. Venäjä on Nikodimin mukaan rappeutunut henkisesti ja kulttuuriarvot ovat kadonneet.
   – On hyvin vaikea tehtävä ruveta elvyttämään tilannetta. Kaatuminen on käy nopeasti, mutta nouseminen hitaasti, Nikodim sanoo.
   Venäjän kirkolla on toki ääni, mutta kirkko ei voi tehdä kovin paljon. Se voi kuitenkin nostaa esille hengellisyyden.
   – Ilman hengellistä elämää ihminen ei ole täysi, Nikodim huomauttaa.

Oma identiteetti
katoaa

Perinteisen hengellisyyden hiipuminen osuu pahaan saumaan. Nikodim kertoo, että Venäjälle muuttaa idästä paljon ihmisiä, jotka eivät ole luopuneet kulttuuristaan ja uskonnoistaan. Kirkolla ja yhteiskunnalla on vähän mahdollisuuksia vastata uusien tulokkaiden aiheuttamaan haasteeseen. Kansa voi Nikodimin mukaan menettää omaa identiteettiään.
   – Sellaista kansaa on hyvin helppo manipuloida. Se on kauhistus.
   Venäjän kirkko tulee Nikodimin mukaan vastamaan muuttoliikkeen tuomiin ongelmiin.
   – Kun esimerkiksi öljyä aletaan hyödyntää, Barentsiin tulee ihmisten tulva eri puolilta Venäjää. He menettävät yhteytensä omaan kotiseutuunsa. Ihmisillä voi mennä taloudellisesti hyvin, mutta silti he tulevat kaipaamaan hengellistä kulttuuria. Tässä asiassa Venäjän kirkko tulee olemaan aktiivinen, Nikodim lupaa.

Herra
luo historiaa

Igumeeni Mihail huomauttaa, että Venäjän Barentsin alueella maalta kaupunkiin muuttavat ovat useimmiten nuoria. Tilannetta pahentaa se, että Venäjällä suositaan kaupunkiyhtymiä, joissa yhdistetään useita kaupunkeja. Näihin suuntautuu nuorten ihmisten tulva.
   – Kirkon tulee satsata, jotta nuoret eivät menettäisi moraaliaan. Ehkä ajan myötä kristillisyys on tulossa kaupunkeihin takaisin, Mihail toivoo.
   Igumeeni Mihailin mukaan nuorten tilanne on muutoin sama kuin pohjoismaissakin. Nuoriso ei käy kirkoissa, koska kaupungissa on liian paljon houkutuksia.
   – Nuorisolla ei ole voimia panna vastaan, sillä perheet ovat laiminlyöneet kasvatustehtävänsä. Tämä on asian pessimistinen puoli.
   Optimistista puolta Mihail kuvailee näin:
   – Kaikesta huolimatta Herra itse luo historiaa. Näemme uusia kasvoja kirkossamme, johon liittyy nimenomaan nuoria. Meillä on paljon aktiiveja, jotka ovat oikealla tavalla mukana seurakuntatyössä. He eivät ole mukana vain jumalanpalveluksissa vaan osallistuvat valtiolle ja kirkolle yhteisiin sosiaali- ja opetusohjelmiin. He ovat aivan nuoria tai kolmekymppisiä.
   Monet ovat Mihailin mukaan kuitenkin pessimistisiä. Hän itse on jonkin verran optimistinen.
   – Kaikki ei kuitenkaan ole ihan mustaa.

PEKKA HELIN

Barentsin alue käsittää maa-alueet Barentsinmeren ympärillä ja Pohjoiskalotissa. Alue ulottuu lännestä Norjan Nordlandista itään Novaja Zemljaan ja Uralvuoristoon ja etelään Pohjanlahteen sekä suuriin järviin Laatokkaan ja Äänisjärveen. Alueella asuu kuusi miljoonaa ihmistä. Väestöstä kolmeneljäsosaa asuu Venäjällä.

Artikkeli on osa lehteä 20/2012