Aloite: Partiotyö halutaan pitää yhteisenä

27.6.12

Oulun seurakuntayhtymän laajentumissopimus hyväksyttiin yhtymään liittyvissä Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntaneuvostoissa 31. toukokuuta. Kolmannessa liittyvässä seurakunnassa, Haukiputaalla, vastaava päätös tehtiin 12. kesäkuuta.
   Kaikissa kolmessa liittyvässä seurakunnassa on myös järjestetty tiedotustilaisuudet Oulun seurakuntayhtymän laajenemisen vaikutuksista.
   Ensi vuoden alusta kaikkia seitsemää seurakuntaa koskevia päätöksiä tehtiin jo Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14. kesäkuuta.
   Käsittelyssä oli muun muassa 30 valtuutetun allekirjoittama aloite partiotyön järjestämisestä seurakuntayhtymässä.
   Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että partiosta vastaavan nuoristyönohjaajan vakanssi tulee pitää seurakuntayhtymän alla. Lisäksi jokaisessa seurakunnassa olisi partiotoiminnasta vastaava työntekijä.
   Perusteina he toteavat, että partiotyö on osa seurakuntien työtä ja lippukunnat tarjoavat evankelisluterilaisen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta.
   Allekirjoittajat pelkäävät, että mikäli partiotyö siirtyy pelkästään yksittäisten seurakuntien vastuulle, lippukunnat joutuvat eriarvoiseen asemaan riippuen kunkin seurakunnan resursseista.
   Kirkkoneuvosto jätti asian seurakuntayhtymän johdon valmisteltavaksi.

Päivärippikoulu on
jatkossa maksuton

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto näytti vihreää valoa myös kirkkoherrojen tekemälle ehdotukselle ensi vuoden rippikoulumaksuista.
   Leiririppikoulu, johon kuuluu kuljetus maksaa ensi vuonna 60 euroa. Leiri ilman kuljetusta puolestaan 45 euroa. Leiririppikoulu, johon kuuluu kuljetus sekä linja-auto leiriajaksi, maksaa 160 euroa. Päivärippikouluun, johon sisältyy yksi ateria päivässä, pääsee ilmaiseksi.
   Hinnat ovat samaa tasoa tämän vuoden maksujen kanssa. Tosin päivärippikoulusta on tänä vuonna peritty 25 euron maksu.

KATJA KIISKINEN
ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 23/2012