Pääkirjoitus

1.6.12

Pääkirjoitus

Keskusteleva kirkolliskokous

Pyysimme Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajia kommentoimaan tunnelmia viime viikolla pidetyn kirkolliskokouksen jälkeen.
   ”Täällä reuna-alueilla olen tottunut siihen, että keskustelu on joskus ilkeää. Kirkolliskokouksessa yllätyin siitä, että keskustelussa vain asiat riitelivät, eikä ketään tölvitty.” (Veikko Guttorm)
   ”Innostunut ja nöyrä! Kirkolliskokouksessa oli 108 asiantuntevaa, sujuvasanaista, erilaista ja mielenkiintoista edustajaa. Heitä kuunneltuani ja heidän kanssaan keskusteltuani tiedän, että kirkon asiat ovat osaavissa käsissä.” (Juha Kultima)
   ”Uudesta kirkolliskokouksesta jäi vanhallekin hyvä tunne. Joukko tuntuu olevan hyvin keskusteleva ja asiallinen. Lievää yli-innokkuutta uudistuksiin tuntui joillakin olevan, mutta uskoakseni se on pieni vähemmistö, joka ei kirkkoa kaada – ainakaan vielä.” (Erkki Kujala)
   ”Innostunut, positiivinen ajatusmaailma on päällimmäisenä. Olen hallintovaliokunnan jäsen ja mukana niissä pohdinnoissa, joissa pyrimme löytämään hallinto- ja seurakuntamallin joka parhaiten palvelee seurakuntalaisen elämää kirkon jäsenenä tilanteessa, jolloin tulot ovat alenemassa, mutta menot nousussa. ” (Antero Aakko)
   ”Kirkolliskokousedustajat piispoista lähtien kohtasivat toisensa ystävällisessä ja keskustelevassa ilmapiirissä.” (Raili Kerola)
   ”Pystymme työskentelemään ja tekemään päätöksiä kirkkomme parhaaksi.” (Martti Murtoperä)
   ”Päällimmäiseksi jäi mieleeni kirkolliskokouksen työskentelyilmapiiri, joka oli asiallinen, keskusteleva ja muutoinkin myönteinen.” (Antti Savela)
   ”Kansankirkkomme on moni-ilmeinen yhteisö, jolla on tulevaisuus, kun se vastaa kunkin ajan haasteisiin, mutta pitää samalla tinkimättömästi kiinni evankeliumin ilosanomasta ja Kristus-kallion murtumattomasta perustasta.” (Janne Kaisanlahti)
   ”Monipuolisesti osaava ja motivoitunut edustajajoukko teki vaikutuksen.” (Eija Nivala)
   ”Ensikertalaisena vaikutelma oli hyvin myönteinen ja jollakin tapaa innostunut.” (Juhani Paananen)
   ”Keskusteleva, uudistunut ja aiempaa dynaamisempi ote.” (Pauli Niemelä)
   ”Kirkolliskokouksen uusi nelivuotiskausi alkoi nähdäkseni suuret haasteet tiedostaen ja yhteistyön hengessä. Tämä on hyvä ja toivoa herättävä merkki.” (Katariina Pitkänen)
   ”Useamman kauden edustajat sanoivat tätä keskustelevaksi kirkolliskokoukseksi. Se on lupaavaa jatkon kannalta. Kirkon sisäisen hajanaisuuden ainoa hoitokeino voi olla kunnioittava kohtaaminen ja kärsivällinen yhteisen tien etsiminen. Sekin on toisen kunnioittamista, kun suostutaan myöntämään, ettei yhteys kaikessa ole mahdollista ja ettei pakottamalla yhteyttä synny.” (Pasi Palmu)
   Tällaiset kommentit ovat arvokkaita kokemuksia ja viestejä, kun kirkko liian usein näyttäytyy mediassa keskenään kiistelevänä joukkona.
   Lisää kirkolliskokouksesta täältä.

Artikkeli on osa lehteä 19/2012