Voiko nykypäivänä uskoa nuoreen maailmaan?

25.7.12

Markus Hyytinen on Oulun Lyseota käyvä, helluntaiseurakuntaan kuuluva nuori. Hän on kreationisti, eli hän uskoo, että maailma luotiin kuudessa päivässä.

Kreationismiin uskominen on nyky-yhteiskunnassa varsin poikkeavaa, varsinkin nuorten keskuudessa.
Markus Hyytisen vapaa-aika koostuu suureksi osaksi seurakunnassa toimimisesta, mutta aikaa on myös muille harrastuksille, lähinnä tietokone- ja pöytäroolipelaamiselle.
   – En näe kreationismia niinkään kovan uskon asiana, toisin kuin monet saattavat luulla.
   – Pikemminkin koen, että kreationismi on selitysvoimaltaan vakaampi kuin esimerkiksi uniformitarismi.
Sen mukaan maapallon geologiset muodostelmat ovat syntyneet miljoonien vuosien kuluessa.

Hyytisen mukaan nuoren maailman kreationismissa on kyse älyllisestä uskottavuudesta.
   – Kun tarkastellaan tutkimustuloksia ja tieteellisiä faktoja, päädytään monesti evoluutioon eli kehitysoppiin, jonka selityspohja on sen verran ohuempi, että sen kannattajat itse asiassa ovat enemmän uskon varassa kuin kreationistit.
   Hyytinen ei ole kokenut kantansa vuoksi paljon kummeksuntaa, vaikka kreationisteja pidetäänkin toisinaan silmänsä ummistavina.
   – Kommenttia toki tulee, jos ottaa asian puheeksi. En kuitenkaan pidä nuoren maailman kreationismia uskon pääasiana, joten en tuo sitä jatkuvasti esiin.
   Hyytisen mielestä lukion biologiantunnit ja ”väärä” evoluutio-oppi eivät kuitenkaan ole mikään este tai haitta opiskelussa.

Biologianopetuksen naturalistiset lähtökohtaoletukset ovat sinänsä ymmärrettäviä, sillä onhan naturalismi biologisissa tiedekunnissa vallitseva näkökulma asioihin.
   Naturalismin mukaan luonto on kaiken käsittävä, eikä sen yläpuolella ole mitään.
   – Opetus on joka tapauksessa tarpeellista, ja perustieto lukio-opetuksen takana on suhteellisen neutraalia, mikäli onnistuu näkemään naturalististen korostusten läpi.
   Se, että evoluution asemaa biologian ytimenä korostetaan, häiritsee kuitenkin häntä.
   – Ehkäpä opettajat antavat huomaamattaan uskonsa tulla tielle?
  Lukion jälkeen Markus aikoo käydä siviilipalveluksen, koska hänen mielestään aseettoman asepalveluksen suorittaminen olisi liian monimutkaista.
   – Aseellinen asepalvelus ei tulisi edes kysymykseen. Pidän järkettömänä sitä, että joutuisin pitämään tappamiseen tarkoitettua asetta käsissäni, hän sanoo.
   Tämän jälkeen suunta jatkunee yliopistoon, kielitieteiden, matematiikan tai peräti luonnontieteiden pariin.
   – Jeesus on totta ja vaikuttaa meidän kaikkien elämään, hän lisää vielä.

LAURI POSIO

Artikkeli on osa lehteä 25/2012