Zonta-järjestö antoi jälleen tukea nuorisotyöhön

11.7.12

Kansainvälinen Zonta-järjestö keskittyy naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamiseen.
Järjestön juuret ulottuvat vuoteen 1919 saakka, jolloin ensimmäinen zonta-kerho perustettiin Yhdysvalloissa.    Suomeen toiminta rantautui vuonna 1934. Oulussa on kaksi zonta-kerhoa, Oulu I ja Oulu II, joista ensimmäinen on toiminut yli 50 vuotta ja toinen noin 35 vuotta.
   Oulu II -kerhon puheenjohtaja Ireene Tyni kertoo, että kyseessä on palvelujärjestö, johon kuuluu monia eri ammattialojen naisia.
   – Kuukausittaisissa kokouksissa muun muassa tutustumme toistemme ammatteihin. On hienoa, että saamme ihmisiä eri aloilta työskentelemään yhdessä saman asian hyväksi.

Koulutus lisää
hyvinvointia

Zonta-kerhot järjestävät konsertteja ja kampanjoita, joiden tuotoilla tuetaan esimerkiksi naisopiskelijoita tai naisten koulutuksen tukemiseen sekä heidän asemansa parantamiseen pyrkiviä tahoja.
   – Suomessakin vielä omana lukioaikanani 1960-luvulla asenteet tyttöjen jatkokoulutusta kohtaan olivat melko kielteisiä. Ajateltiin, että nainen menee naimisiin, jolloin mies elättää.
   – On kuitenkin tärkeää, että naisella on oma ammatti, jossa hän voi toteuttaa itseään, eikä tarvitse huolehtijaa, Tyni toteaa.
   Hänen mukaansa naisten ja tyttöjen koulutus edistää sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti koko perheen ja yhteiskunnan hyvinvointia, ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä.
   Kaksi kolmasosaa kerhon keräämistä varoista menee kotimaisiin kohteisiin ja yksi kolmasosa kansainvälisiin. Zonta-kerho Oulu II:n paikallisia avustuskohteita ovat olleet muiden muassa Tyttöjen talo, Oulun ensi- ja turvakoti sekä stipendit Luovin ammattioppilaitokselle.
   Syksyllä käynnistyy jälleen valtakunnallinen Keltaisen ruusun kampanja, jonka tavoitteena tällä kertaa on ikääntyvien naisten hyvinvoinnin edistäminen yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Lahjoitus seurakuntien
erityisnuorisotyölle

Oulu II -kerho on järjestänyt Sinisen Hetken konsertteja jo parin kymmenen vuoden ajan. Konsertin tuottoa on vuosien ajan jaettu Oulun seurakuntien erityisnuorisotyölle – niin tänäkin vuonna.
   – Vaikka meillä on käytössämme oma budjetti, niin lahjoitus on hyvä ekstra. Koko lahjoitussumman, 650 euroa, käytämme asiakkaidemme hyväksi, sanoo erityisnuorisotyönohjaaja Outi Leinonen.
   Erityisnuorisotyö tekee tärkeää, vaikkakin vähemmän näkyvää työtä muun muassa nuorten äitien, erityiskoulun oppilaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten kanssa.
   – Meillä on ryhmiä, joiden kautta saa muun muassa vertaistukea, kertoo puolestaan erityisnuorisotyönohjaaja Anja Saukkomaa.
   Asiakkaat ohjataan erityisnuorisotyön pariin monesti kotikäyntien tai diakoniatyön kautta.

KATJA KIISKINEN

Artikkeli on osa lehteä 24/2012