Maksut pois päiväkerhoista

22.8.12

Oulun seurakuntayhtymän laajentuminen ensi vuoden alusta tuo mukanaan muutoksia, jotka näkyvät lapsiperheille. Oulun nykyisissä seurakunnissa ei ole enää tänä syksynä päiväkerhomaksuja, koska liittyvissä seurakunnissa niitä ei ole peritty.

Vuoden 2013 toteutuvan monikuntaliitoksen myötä Oulun seurakuntayhtymään liittyy kolme uutta seurakuntaa, Oulunsalo, Kiiminki ja Haukipudas.
Vaikka yhdistymiseen on vielä muutama kuukausi aikaa, osa seurakuntien lapsi- ja perhetyötä koskevista muutoksista on toteutettu jo tänä syksynä.
Tuiran seurakunnan lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää on ollut mukana suunnittelemassa seurakuntien yhdentymistä. Hän selvittää lapsiperheiden arkeen vaikuttavista muutoksista.
– Liittyvissä seurakunnissa ei ole ollut päiväkerhomaksuja, toisin kuin ”vanhan” Oulun seurakunnissa, Karjasillalla, Tuirassa, Oulujoella ja Tuomiokirkkoseurakunnassa.
– Käytäntöjen yhtenäistämiseksi päiväkerhomaksut poistetaan kaikista seurakunnista tästä syksystä alkaen, Merenheimo-Mäenpää kertoo.

Kolmivuotiaat
päiväkerhoon

Toinen muutos koskee päiväkerholaisten ikää.
– Aikaisemmin osassa seurakunnista päiväkerhoihin on otettu kolmivuotiaita, kun toisissa lasten on pitänyt olla vähintään neljävuotiaita. Nyt kaikissa seurakunnissa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan myös kolmivuotiaita päiväkerhoihin. Aivan kaikkialla tähän ei varmaankaan pystytä, Merenheimo-Mäenpää pahoittelee.
– Joissakin seurakunnissa kolmivuotiaat saavat oman ryhmänsä, toisissa heidät otetaan isompien lasten kanssa samaan ryhmään.
Seurakuntien yhdistyminen antaa perheille lisää vaihtoehtoja, sillä lapset voivat osallistua minkä tahansa yhtymän seurakunnan toimintaan.
– Toki toivomme, että lapset osallistuvat pääasiassa oman seurakuntansa tilaisuksiin. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi Kiimingissä asuvat vanhemmat tuovat lapsensa Tuirassa pidettävään muskariin, Merenheimo-Mäenpää selvittää.

Hyviä käytäntöjä
ei tarvitse muuttaa

Vaikka joitakin asioita on päädytty yhtenäistää lapsi- ja perhetyössä, viimekädessä lapsiperheille näkyvät muutokset ovat melko pieniä.
– Lapsityötä tehdään perhelähtöisesti, kussakin seurakunnassa oman alueen tarpeiden mukaan.
– Yhdistymisestä huolimatta seurakuntien omaleimaisuus pyritään säilyttämään, Merenheimo-Mäenpää sanoo.
Tämä tarkoittaa, että kunkin seurakunnan toimintamuodot ja -tavat pysyvät samoina kuin ennenkin.
– Näin seurakunnat saavat edelleen palvella oman alueensa perheitä parhaaksi kokemallaan tavalla.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 27/2012