Pääkirjoitus

22.8.12

Pääkirjoitus

Tasausta tarvitaan

Tässä lehdessä erityisesti Haukiputaan ja Kiimingin seurakunnat kertovat toiminnastaan omilla seurakuntasivuillaan. Tarjontaa on valtava määrä eri-ikäisille.
   Myös useiden muiden Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakuntien kirkollisten ilmoitusten mitta on venähtänyt syksyn toiminnan alkaessa.
   Mitä uutisoida seurakuntien syksystä? Uutiseksi ei käy se, että seurakuntien lapsi- ja perhetyö on tänäkin syksynä, jälleen kerran, monipuolista. Uutinen olisi pikemminkin se, jos toimintaa olisi jouduttu kirkossa vähentämään säästösyistä. Tällaisiakin näkyjä on heitetty ilmaan.
   Seurakuntien viime vuoden tilinpäätöksien mukaan heikot seurakuntataloudet heikkenivät edelleen ja voimakkaammin kuin aikaisemmin. Sen sijaan suuret seurakuntataloudet pääsääntöisesti onnistuivat pitämään taloutensa ylijäämäisinä.
   Seurakuntien syvenevä taloudellinen epätasa-arvoisuus pakottanee kirkon keskusrahaston pohtimaan, pystytäänkö taloudellisesti ahtaalla olevista seurakunnista huolehtimaan riittävästi nykyisillä avustuskäytännöillä.
   Olisi helppo sanoa, että sammuttakoot sellaiset seurakunnat ”valonsa”, jotka eivät pysty verotuloilla hoitamaan tehtäviään.
   Näin asiaa ei voida kuita kirkossa. Kirkkoon kuuluu tinkimättömästi heikommista huolehtiminen.
   Kirkon sisällä on estettävä tavalla tai toisella seurakuntien nykyistä syvempi eriarvoistuminen. Jos siihen ei kyetä, kuka uskoo kirkkoa, kun se puhuu yhteiskunnallista eriarvoistumista vastaan.
   Jos oikeudenmukaiseen tasaukseen päästäisiin sillä, että hyvin pärjäävät seurakunnat tulisivat nykyistä vähemmällä toimeen – ja näin jaettavaa riittäisi enemmän – ei hätää olisi. Seurakunnat eivät tarvitse rikkautta.
   Eräs kirkkoisä varoittaa: Rikkaat ihmiset ovat köyhiä rakkaudessa. He ovat köyhiä rakkaudessa ja ystävällisyydessä, koska he eivät luota Jumalaan ja iankaikkiseen toivoon.
   Hurskas lause, mutta ei haitanne, jos kirkossa pysähdytään hetkeksi sellaisen äärelle.

Riitta Hirvonen

Artikkeli on osa lehteä 27/2012