Pääkirjoitus

4.9.12

Pääkirjoitus

Lisää uskontoa kouluihin

Opetusministeri Jukka Gustafsson aikoo tehdä aloitteen sellaisen työryhmän perustamiseksi, joka selvittää yhteisen uskontotiedon mahdollisuutta kouluissa. ”Meidän on syytä tutkia uskonnonopetusta syvemmin ja yhteiskunnalliselta tasolta”, opetusministeri totesi viime perjantaina Radio Vegan haastattelussa.
   Aiemmin uskonnonopetuksen roolista keskusteltaessa esiin on tuotu myös epäsuhta opetuksen laadussa: Suomessa asuvat islaminuskoiset eivät saa samantasoista opetusta kuin luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat lapset. Uskonnonopetuksemme laatua sietääkin ihailla. Suomen peruskouluissa ja lukioissa tarjottava opetus ei ole tunnustuksellista. Se ei siis tarjoile yhtä uskontoa ainoana oikeana uskontona.
   Uskonnonopetus on ennen kaikkea yleissivistävää. Se tutustuttaa oppilaat omaan kulttuuriseen perintöönsä ja muihin uskontoihin. Opetussuunnitelman mukaan lapsia kasvatetaan suvaitsevaisuuteen. Tunnustuksellinen osuus tulee esiin rippikoulussa.
   Yhteinen uskontotiede, joka pohtisi maailmankatsomuksia enemmänkin yhteiskunnalliselta tasolta, ei kuitenkaan ole ajatuksena mikään mörkö. Viimeviikkoisessa Radio Dein Toivon tuomiokapituli -ohjelmassa Oulun yliopiston uskonnon didaktiikan lehtori Markku Salakka totesikin, että peruskoulussa olisi hyvä olla myös ”foorumi, jossa eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat kohtaavat ja pääsevät keskustelemaan asioista”.
   Esimerkiksi yläkoulun opetussuunnitelmaan voitaisiin lisätä kaikille oppilaille – uskontokuntaan tai uskontokunnattomuuteen katsomatta – yhteinen uskontotieteen kokonaisuus. Siinäpä on idea opetusministeriölle.

Elsi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Artikkeli on osa lehteä 28/2012