Pääkirjoitus

26.9.12

Pääkirjoitus

Sivareita värvättävä lisää

Toukokuun lopussa Oulun yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin, että seurakuntayhtymä tarjoaisi vuosittain siviilipalvelusvelvollisille esimerkiksi 3–5 työpalvelupaikkaa. Ne ilmoitettaisiin siviilipalveluskeskuksen paikkarekisterissä avoimiksi ja avoimesti haettaviksi. Kustannukset pitäisi aloitteen mukaan varata jo seuraavaan talousarvioon.
   Siviilipalveluslaki suo kansalaiselle vapautuksen asepalveluksesta vakaumuksen perusteella. Siviilipalvelusvelvollisten värvääminen kertoisi aloitteen mukaan, että kirkko on kiinnostunut jäsentensä erilaisista elämäntilanteista ja haluaa tukea nuoria miehiä.
   Oulun seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on ollut siviilipalvelusvelvollisia tarpeen mukaan. Paikka on täytetty, kun tarve on täyttynyt ja hakeutumassa on ollut tehtävään sopiva henkilö. Muun muassa tähän käytäntöön halutaan aloitteessa muutos. Avoimessa haussa kaikki olisivat tasa-arvoisessa asemassa.
   Tiettyyn työpalvelupaikkamäärään sitoutuminen antaisi signaalin, jonka mukaan seurakuntayhtymä ottaa tosissaan yhteiskuntavastuunsa. Monelle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle siviilipalveluspaikka voi merkitä yhtä askelta kohti selviytymistä. Samalla seurakuntayhtymä lisäisi työpalvelupaikkojen tarjontaa Oulun seudulla, jossa paikan löytäminen on ollut haastavaa.
   Kustannukset siviilipalvelusvelvollisesta ovat työnantajalle karkean arvion mukaan noin
7 000–10 000 euroa. Se tuskin on liikaa, kun ottaa huomioon, että palvelukseensa voi saada jopa erityisosaajia. Samalla siviilipalvelusvelvollinen hankkii arvokasta työkokemusta.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 31/2012