Papit ja lehtorit äänestivät Rehumäen pappisasessoriksi

12.9.12

Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki valittiin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi viime viikon torstaina. Valinnan tekivät hiippakunnan papit ja lehtorit, joista äänesti 54 %. Tuomiokapituli vahvistanee vaalin tuloksen 18. syyskuuta pidettävässä istunnossaan.
   Vaalissa Rehumäki sai 214 äänestä 124. Utsjoen kirkkoherra Arto Seppänen sai 22 ääntä, Karjasillan seurakunnan kappalainen Satu Saarinen 19 ääntä, Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra Juha Rauhala 18 ääntä ja Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussila 16 ääntä. Muut ehdokkaat jäivät alle kymmeneen ääneen.
   – Tuntuu hienolta, että on saanut hiippakunnan papistolta niin paljon luottamusta, Rehumäki kommentoi tulosta tuoreeltaan.
   Tuomiokapitulin muita jäseniä ovat piispa (pj.), tuomiorovasti (vpj.), toinen pappisasessori, maallikkojäsen, lakimiesasessori sekä hiippakuntadekaani. Pappisasessorin toimikausi tuomiokapitulissa on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita tehtävään korkeintaan kahdeksi kaudeksi. Rehumäki valittiin pappisasessoriksi nyt toista kertaa.
   Vaalissa ovat vaalikelpoisia kaikki ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneet hiippakunnan kirkkoherrat ja kappalaiset. Ehdokkaaksi ei erikseen asetuta, vaan äänestää voi ketä tahansa kriteerit täyttävää henkilöä.
   Tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa hoitaa yleisesti hiippakunnallista toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se myös tukee seurakuntien toimintaa sekä hoitaa papiston henkilöstöasioita. Lisäksi tuomiokapituli valmistelee asioita hiippakuntavaltuustolle ja toimeenpanee sen tekemät päätökset.
   Pappisasessorin keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin virkojen täyttämisprosessien valmisteleminen. Pappisasessori on myös mukana piispantarkastuksissa. Hän suorittaa piispantarkastukseen liittyvän seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksen sekä osallistuu tarkastuksen valmisteluihin.
   – Pappisasessorit tuovat myös paikallisseurakunnan näkökulmaa kirkon keskushallintoon, kun hiippakunnasta on yksi asessori vuorollaan piispainkokouksen jäsen, Rehumäki muistuttaa.
Rehumäki aloittaa toisen kolmivuotiskautensa pappisasessorina lokakuun alussa.

ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 29/2012