Kaupunginvaltuustoon pyrkii Oulussa ehdokkaita

Kaksi roolia ei hidasta vaaleissa

24.10.12

Kunnallisvaaleihin osallistuu Oulussa ehdokkaita, jotka ovat jäseninä uudessa Oulun seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. He ovat myös Oulun nykyisen kaupunginvaltuuston jäseniä. Rauhan Tervehdys kysyi ehdokkailta, miten rahkeet riittävät sekä kunnalliseen että seurakunnalliseen luottamushenkilötoimintaan.
   Mari-Leena Talvitie kuuluu yhteisessä kirkkovaltuustossa Kuunteleva kirkko -ryhmään, joka edustaa kokoomuslaisia ja sitoutumattomia seurakuntaihmisiä. Oulun kaupunginvaltuustossa hän edustaa kokoomusta.
   Yhteinen kirkkovaltuusto on kokoontunut kahden vuoden aikana 14 kertaa. Talvitie on osallistunut näihin kokouksiin neljä kertaa. Syy poissaoloihin on Talvitien mukaan se, että hänet valittiin viime vuoden keväällä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.
   Kaupunginhallituksen ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset järjestetään molemmat maanantaisin, eikä Talvitie ole voinut puheenjohtajuutensa takia osallistua jälkimmäisiin.
   Talvitie huomauttaa, että ennen puheenjohtajuuttaan hän osallistui lähes jokaiseen kirkkovaltuuston kokoukseen ja on ilmoittanut aina esteestä, jolloin kirkkovaltuustossa on ollut varajäsen. Kirkkovaltuustokausi alkoi viime vuoden alusta.
   Talvitie sanoo toimivansa viestinviejänä äänestäjien sekä yhtymän ja kaupungin välillä. Tällä on hänen mukaansa erityistä merkitystä nyt, kun Oulu ja neljä kuntaa yhdistyy.
   Talvitie oli mukana jo varhain seurakunnan nuoriso- ja isostyössä. Hän on myös aina ollut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut. Siksi hän haluaa osallistua kunnalliseen ja seurakunnalliseen vastuunkantamiseen.

Tehtävät
antavat voimia

Mikko Jämsä edustaa Toimivia seurakuntalaisia, joka on seurakuntaväen aloitteesta perustettu puolueisiin sitoutumaton ryhmä. Kunnallisvaaleissa hän on ehdolla keskustan listalla. Nykyiseen kaupunginvaltuustoon hänet valittiin kristillisdemokraattien listalta.
   Jämsä on ollut poissa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista neljä kertaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että kokoukseen voi lähettää varamiehen, jos siitä ilmoittaa ajoissa.
   Jämsä sanoo miettineensä, miten rahkeet riittävät kahdessa valtuustossa työskentelyyn ja todenneensa, että energiaa on tarpeeksi.
   – Molemmat antavat voimia, sillä kyse on sosiaalisesta kanssakäymisestä, yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta.
   Jämsä pohtii sitä, miksi monet poliitikot pyrkivät kahteen valtuustoon. Hän aluksi hieman ihmettelee, miksi kirkkovaltuustoihin pyrkii ihmisiä, jotka eivät ole muuten olleet kirkon kanssa tekemisissä. Hän kuitenkin huomauttaa, että ei näe ihmisten sisälle.
   – Jos kahteen valtuustoon pyrkiminen tuo ihmisiä seurakuntaan, asia on hyvin.

Kokouksesta
kokoukseen

Antti Huttu-Hiltunen edustaa yhteisessä kirkkovaltuustossa Kirkko keskelle arkea -ryhmää. Sen taustavoimana on Suomen Keskusta. Hän on myös nykyisen kaupunginhallituksen jäsen.
   Kunnallisvaaleissa Huttu-Hiltunen on ehdokkaana keskustan listalla. Kirkkovaltuuston kokouksesta hän on ollut poissa viisi kertaa. Hän on lähtenyt kirkkovaltuuston kokoukseen maanantaisin kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä.
   – Jos en ole ehtinyt, niin olen ilmoittanut, että varamiehen voi kutsua paikalle.
   Päällekkäisistä kirkkovaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousajoista on Huttu-Hiltusen mukaan keskustelu, mutta ainakaan vielä niitä ei ole muutettu.
   Huttu-Hiltunen näkee kahdessa valtuustossa istumisen etuna. Näkemys asioista laajenee, kun tuntee ihmisiä ja verkostoituu.

Maakuntapäivä
sopi kansanedustajalle

Sosialidemokraattien kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppurainen on yhteisessä kirkkovaltuustossa Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -ryhmän jäsen. Ryhmä on tavallisten seurakuntalaisten muodostama laajapohjainen yhteenliittymä.
   Tuppurainen on ollut poissa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista neljä kertaa. Kansanedustajilla on maanantaisin maakuntapäivä, jolloin he vierailevat vaalipiirissään. Tuppuraiselle on siten mahdollista osallistua yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin.
   Tuppuraisen mukaan hän voi käyttää kansanedustajana hankkimiaan tietoja hyväkseen myös valtuustotyössä.

Kaupunginhallitus
kirkkovaltuustoa tärkeämpi

Mikko Raudaskoski kuuluu yhteisessä kirkkovaltuustossa Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -ryhmään. Kaupunginvaltuustossa ja – hallituksessa hän edustaa vasemmistoliittoa.
   Kaupungin luottamushenkilönä Raudaskoski on toiminut vuodesta 1992. Hän ei pidä kaksoisvaltuutettuna olemista ongelmana, vaikka myöntääkin, että harkitsi ryhtyykö ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Raudaskoski kertoo, että hän asettaa kaupungin luottamustehtävät seurakunnan edelle. Siksi seurakuntavaaleihin osallistuminen mietitytti.
   Raudaskoski on ollut poissa yleisen kirkkovaltuuston kokouksesta viisi kertaa, sillä hän oli mieluummin läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa.
   – Siellä on listalla kiperiä, keskeisiä asioita, joihin haluan vaikuttaa puheenvuoroillani.

PEKKA HELIN

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 1.1.2013 alkaen

Paikkoja on yhteensä 51

Oulun tuomiokirkkoseurakunta (6 paikkaa)
Tuppurainen Tytti ESLI
Rysä Marja KKA
Heinonen Sirpa KPP
Myllylä Sirkka-Liisa TS
Arranto Jouko ESLI
Talvitie Mari-Leena KK

Karjasillan seurakunta (10)
Kivioja Arto KKP
Lahti Liisa ESLI
Hirvenoja Anna-Liisa KK
Laine, Hans KKP
Lämsä Arja KKA
Jämsä, Marjo KK
Hannula Martti TS
Riihiaho Pirkko KPP
Okkonen Tuula ESLI
Ranua Jouni KPP

Tuiran seurakunta (12)
Raudaskoski Mikko ESLI
Juntunen Viljo KPP
Dickson Leena TS
Aakko Antero KKA
Kumpulainen Marjo ESLI
Alasaarela Esko KPP
Härö Jonna-Marleena KK
Sainio Marjatta ESLI
af Hällström Pertti TS
Pyörälä Pirjo KKA
Pajala-Mäkivierikko Jaana ESLI
Päkkilä Maija KPP

Oulujoen seurakunta (8)
Wathen Marja KPP
Kakko Matti KKA
Sohlo Heljä ESLI
Heikkilä Paula KPP
Huttu-Hiltunen Antti KKA
Alamäki Marjo KPP
Mikko Jämsä TS
Sallinen Reijo ESLI

Haukiputaan seurakunta (6)
Similä Minna, kristilliset arvot
Manninen Marja, seurakuntaväki
Laiti Sauli, sd ja sit
Laukkanen Johanna,
kristilliset arvot
Annala Markku, seurakuntaväki
Kylén Henri, sd ja sit

Kiimingin seurakunta (5)
Jurmu Matias, seurakuntaväki
Alakärppä Markus, kristilliset arvot
Väänänen Martti, keskusta
Kokkoniemi Jouni, seurakuntaväki
Kouri Arto, palveluyhteys

Oulunsalon seurakunta (4)
Hekkala Rauno, seurakuntaväki
Pelkonen Jyrki, kristilliset arvot
Tervonen Tuula, seurakuntaväki
Korkiakoski Antti, kristilliset arvot

Jutussa mainitsemattomien
valtuustoryhmien esittelyt:

KPP=Kristillisten perusarvojen puolesta ja Kristilliset arvot -ryhmien edustajia yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.
Palveluyhteys (Kiiminki) on tavallisten seurakuntalaisten laajapohjainen yhteenliittymä.
Seurakuntaväki (Haukipudas)
Keskustan ja kokoomuksen lista.
Seurakuntaväki (Kiiminki) puoluepoliittisesti sitoutumattomat.
Seurakuntaväki (Oulunsalo)
puoluepoliittisesti sitoutumattomista ja eri puolueiden edustajista koostuva ryhmä.
Sd. ja sit. (Haukipudas) Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ryhmä.

Lähde: www.oulunseurakunnat.fi/laajentuminen

Artikkeli on osa lehteä 35/2012