Aatoksia-kolumni

12.11.12

Aatoksia-kolumni

Isille tukea

Miehillä on useasti kokemuksia perheen ulkopuolelle jäämisestä. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, kuten myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä, on perinteisesti kohdattu äitejä ja lapsia.
   Miehet ja isät eivät ole kokeneet näitä palveluja omakseen. Miehet ovat kuitenkin koko ajan enenevissä määrin lastensa ensisijaisia huoltajia: toteuttavat vanhemmuutta tasapuolisesti kumppaninsa kanssa tai ovat monella tapaa lastensa ja perheensä tukena unohtamatta isän ja lapsen ainutlaatuista tunnesuhdetta.
   Äidit ja äitiys ovat saaneet tukea palveluista jo pitkään, mutta isyyden tukeminen on melko uutta. Isät nähdään vieläkin useasti välikappaleina, äitiyden jatkeina, vailla aitoa osallisuutta lapsen asioissa.
   Isää ei välttämättä ole luettu perheeseen, vaan perheen ovat muodostaneet äiti ja lapset, joita on autettu. Isien tulo mukaan haastaa palveluja kehittämään uusia tapoja kohdata koko perhe ja tukea myös isyyttä.
   Vaikka isyys nähdäänkin jo voimavarana, se ei välttämättä tarkoita, että isät saavat riittävää pönkitystä isyydelleen. Tänä vuonna on puhuttu paljon perhesurmista. Osa perheistä voi huonosti ja tarvitsee matalan kynnyksen palveluja, joita on kohdennettu myös miehille ja isille.
   Miesten voi olla myös vaikea hakea apua, se tulkitaan heikkoudeksi, jota maskuliininen mieskulttuurimme ei hyväksy.
   Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskus pyrkii tukemaan jäsenyhdistystensä toimintaa erityisesti isä- ja miestyön saralla. Tällä hetkellä jäsenyhdistystemme palveluissa on paljon miehiä. Ensikodeissa ovat myös isät mukana ja avopalveluissamme käy reilusti toista tuhatta miestä vuosittain.
   Myös turvakodit ovat auki miehille ja turvakotipalveluja käyttääkin lähes sata miestä vuosittain.
   Suomessa on upea neuvolajärjestelmä, joka tavoittaa lähes kaikki lasta odottavat perheet. Tänä vuonna Miesten keskus teki Tradekan rahoituksella isäkortti-sarjan, joka lähetettiin kaikkiin Suomen neuvoloihin.
   Kortti on tarkoitettu terveydenhoitajille avuksi isien kohtaamiseen sekä isille itselleen. Korttien sisältöön voi tutustua verkossa osoitteessa: www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/miesten-auttaminen/isakortit/.
   Muistakaa isät, että teillä on lapsellenne suuri merkitys. Nauttikaa isyydestänne. Jos sinä tai perheesi kohtaatte kriisejä, hakekaa rohkeasti apua.

SANTTU SALONEN

Artikkeli on osa lehteä 37/2012