Kartta: www.evl.fi.

Kirkkohallitus havahtui pohjoisen äänelle

4.12.12

Kirkko perusti tulevaisuustyöryhmiä, joihin mahtui vain yksi ihminen Oulun hiippakunnasta. Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo antoi lupauksen, että ryhmissä kuullaan pohjoissuomalaisia.

Kirkko on valinnut kaksi työryhmää linjaamaan tulevaisuutta. Toinen ryhmä pohtii kirkon strategiaa ja toinen joukko valmistelee tulevaisuusselontekoa.
   Kahdesta ryhmästä löytyy yksi ainoa pohjoissuomalainen edustaja, Oulun tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Niilo Pesonen.
   Riittääkö yksi ihminen edustamaan pinta-alaltaan puolta Suomea?
   Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo pitää kysymystä oikeutettuna.
   Hänen mukaansa pohjoisen äänen kuuluminen molemmissa ryhmissä on taattava Niilo Pesosen edustuksen lisäksi sillä, että niin sanotuissa kuulemistilanteissa puheenvuoroja käyttävät pohjoissuomalaiset.
   – Kuulemista on laajennettava pohjoisen suuntaan. Ryhmän jäsenyys ei ole siis ainoa mahdollisuus saada viestiä perille, Keskitalo lupaa.
   – Hyvä että tämä asia nousi esille, hän vielä lisää.

Valinnoissa
useita kriteereitä

Tornionjokilaaksosta kotoisin oleva Jukka Keskitalo kertoo, että työryhmien henkilövalintojen yhtenä kriteerinä oli juuri alueellisuus. Jokaisesta hiippakunnasta tuli edustus jompaankumpaan ryhmään.
   Maantieteellinen kattavuus ei ollut kuitenkaan ainoa mittapuu valinnoissa. Keskitalon mukaan henkilövalintoja mietittiin myös siltä perustalta, mikä ryhmän tehtävä on.
   – Meillä oli myös mies-nais-kriteeri ja pyrimme huolehtimaan kielellisestä edustavuudesta kaksikielisessä Suomessa, hän kertoo.

Unohtuiko myös
vanhoillislestadiolaisedustus?

Viimeaikaista kirkollista keskustelua julkisuudessa on pitkälle hallinnut – tahtomattaankin – yksi ainoa herätysliike: vanhoillislestadiolaisuus. Liike on myös vahva vaikuttaja Pohjois-Suomessa.
   Keskitalo ei näe näistä kahdesta perustelusta huolimatta syitä sille, että juuri vanhoillislestadiolaisuudesta olisi pitänyt olla edustus kirkon tulevaisuutta linjaavissa työryhmissä.
   – Herätysliikkeiden mandaattipaikkoja ei voinut olla olemassa. Vaikka ryhmän jäsenillä on herätysliiketaustoja, kukaan heistä ei edusta työskentelyssä mitään ryhmiä.
   Keskitalon mukaan työryhmiin valitut henkilöt ovat avarakatseisia kirkon ihmisiä ja heidän myös kuuluu katsoa asioita laajasti eikä vain yhdestä, ehkä itselleen läheisestä näkökulmasta.
   Keskitalo toteaa myös, että molemmat työryhmät valmistelevat esityksensä Kirkkohallituksen täysistunnolle, jonka jäsenet kuuluvat eri herätysliikkeisiin, myös lestadiolaisuuteen.

”Onneksi muitakin
pohjoisesta kuullaan”

Niilo Pesonen on iloinen Keskitalon lupauksesta kuulla pohjoisen ääniä työryhmissä.
   – Kuulostaisi aikamoiselta painolastilta yhden miehen hartioilla huolehtia siitä, että koko ison hiippakunnan todellisuus ja kirjo tulisi varmasti välitettyä eteenpäin.
   Pesonen kuuluu kirkon strategiaryhmään.
   Pohjoisen edustaja luottaa Jukka Keskitalon lupaukseen laajentaa kuulemista pohjoisen suuntaan.
   – Minulla on Keskitalosta sellainen kuva, että hän on aidon kiinnostunut pohjoisen kirkollisesta elämästä ja haluaa sitä myös ymmärtää, Pesonen sanoo.

Nämä henkilöt linjaavat kirkon tulevaisuutta

Kirkon strategiatyöryhmä
Puheenjohtaja: Tapio Luoma, piispa, Espoon hiippakunta
Jäsenet: Jukka Alho, Kirkkopalvelut ry:n hallituksen puheenjohtaja, Ann-Mari Audas-Willman, kirkkoherra, Sulvan seurakunta, Signe Jauhiainen, ekonomisti Jyväskylän seurakunta, Eero Junkkaala, raamattukouluttaja, Suomen Raamattuopisto, Katri Korolainen-Virkajärvi, pääsihteeri, Helsinki, Jussi Laine, pastori, Tampereen seurakuntayhtymä, Niilo Pesonen, hiippakuntadekaani, Oulun hiippakunta ja Kaisa Rönkä, tiedottaja, Kajaanin seurakunta.

Tulevaisuusselontekotyöryhmä

Puheenjohtaja: Jari Jolkkonen, piispa, Kuopion hiippakunta
Jäsenet: Kari Harju, talouspäällikkö, Kruunupyyn seurakuntayhtymä, Meri-Anna Hintsala, verkkokeskustelija, kirkkohallitus, Paulos Huang, pääkaupunkiseudun kiinankielisen seurakuntatyön pappi, Marjaana Härkönen, kirkkoherra, Punkaharjun seurakunta, Elina Kaunisto, kappalainen, Länsi- Porin seurakunta, Ilkka Mattila, johtaja, Kirkkopalvelut, Sami Ojala, hallintopäällikkö, Nurmijärven seurakunta, Jussi Peräaho, hiippakuntapastori, Lapuan hiippakunta, Ulla Saunaluoma, toiminnanjohtaja, Kansan Raamattuseura ja Åsa Westerlund, hallintoylilääkäri, Tammisaari.

Strategiaa miettivän työryhmän tehtävänä on laatia Kirkkohallitukselle esitys kirkon yhteiseksi strategiaksi vuoden 2014 loppuun mennessä.
   Tulevaisuutta pohtiva työryhmä tekee ehdotuksen kirkon tulevaisuusselonteoksi aiheesta Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Selonteon pitää olla valmiina kevääseen 2014 mennessä.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 41/2012