Pienten seurakuntien rahat vähissä

4.12.12

Oulun seurakunnat myyvät taloussuunnittelija Päivi Juntusen työtä Utajärven, Hailuodon ja Lumijoen seurakunnille. Juntunen on ollut tekemässä ensi vuoden talousarvioita kolmelle pienelle seurakunnalle.
   – Huoli taloudellisesta pärjäämisestä on niissä todellinen. Osalla pienistä seurakunnista rahojen riittäminen on kiikunkaakun, toinen pääsee hieman vähemmällä. Ratkaisevaa on se, millaisia investointeja seurakunnat ovat joutuneet tekemään kiinteistöihinsä.
   – Jos suuria sijoituksia ei ole tarvinnut tehdä, saatetaan välttyä siltä, ettei säästökohteita talousarvioon tarvitse etsiä, Päivi Juntunen selvittää.

Lumijoella rohkaistaan
tukemaan seurakuntatyötä

Kun jokainen euro on laskettava tarkasti, eikö olisi parempi, jos helpotusta rahahuoliin haettaisiin seurakuntaliitoksista?
   Päivi Juntunen kavahtaa ajatusta, että pienet seurakunnat häviäisivät kokonaan.
   – Niissä on yhdessä tekemisen henkeä, hän sanoo.
   Kokeneellakaan talousihmisellä ei ole kuitenkaan ”kikkoja”, joilla rahat saataisiin riittämään pitkälle.
   Lumijoen seurakunnan kotisivuilla kannustetaan ihmisiä lahjoittamaan varoja seurakunnan diakonia-, nuoriso- ja lapsityölle tai lähetystyölle. Vapaaehtoiset lahjoitukset mahdollistivat myös uudet verhot seurakuntatalolle.
   – Lumijoella tällaiset käytännöt toimivat, mutta seurakunnan talousarviota ei voi laskea seurakuntalaisten aktiivisuuden varaan, Juntunen sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 41/2012