Auttaminen on juuri sinua varten

16.1.13

Auttaminen on juuri sinua varten

– Auttaminen on kirkon perustehtävä, ja sitä on tehtävä yhä näkyvämmäksi, toteaa Tampereen seurakunnissa diakonisesta vapaaehtoistyöstä vastaava Ilkka Kalmanlehto.
   Hän kävi viime viikolla Oulussa kertomassa seurakuntien työntekijöille Suurella sydämellä -vapaaehtoispalvelusta. Matkasaarnaajan tapaan maata kiertävä ja Suurella sydämellä -verkostoa mainostava Kalmanlehto kuvaa sivustoa hyvän avun välittämistoimistoksi.
   – Kyseessä eivät ole seurakunnan nettisivut vaan auttamiseen keskittyvä sivusto, jota seurakunnat yhteistyökumppaneineen ylläpitävät.
   Oulussa vastaanotto oli innostunut.
   – Tavoitteena on, että tästä tulisi arkinen työkalu työntekijöille ja yhä useampi alkaisi välittää apua sen kautta. Paikkoja tarvitaan kaikilta työaloilta, ei pelkästään diakoniasta, Kalmanlehto toteaa.

Ouluun
odotetaan buumia

Vuonna 2007 aloitettu Suurella sydämellä -sivusto on lyönyt itsensä läpi, sillä kun netissä tekee haun sanalla vapaaehtoisuus, se on aina neljän ensimmäisen osuman joukossa. Kuluvana vuonna tapahtuu Kalmanlehdon mukaan nousu divaritasolta liigatasolle.
   – Monenlaisia uudistuksia tulee ja pienillekin seurakunnille tehdään yhä helpommaksi tulla mukaan toimintaan.
   Kalmanlehto uskoo, että Oulun seudulla uusien seurakuntien tulo mukaan Oulun seurakuntayhtymään tuo buumin sivuille.
   – Auttamistyö on tehtävä näkyväksi, ja tekijöitä kyllä löytyy, sillä auttaminen on hauskaa. Virheen tekemisen pelko on suurin synti kirkossa. Pitää luottaa ihmisiin! hän kannustaa.

Apua ihmisille
ja lemmikeille

28 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää kattava Suurella sydämellä -verkosto pitää sisällään monenlaisia auttamistehtäviä. Uusimpia tulokkaita ovat esimerkiksi talousneuvonta, lumenluontiapu, Auta Mustia ja Mirriä -toiminta, jossa ihmiset voivat ostaa lemmikinruokia niitä tarvitseville vähävaraisille ja etsitäänpä Tampereella kummejakin lapsille.
   Perinteisten vanhusten ystävätoiminnan ja eri tilaisuuksissa järjestelyapuna toimimisen lisäksi sivuille toivotetaankin tervetulleeksi kaikenlaiset mahdollisuudet auttaa. Jokaisella on kyky tehdä jotain.
   – Rimaa on laskettava paikkojen ilmoittamisessa ja tarjontaa on saatava lisää, eihän matkatoimistossakaan myydä matkoja vain Pieksämäelle, sillä eivät kaikki halua mennä Pieksämäelle, Kalmanlehto vertaa humoristisesti.

Jokainen osaa
olla ihminen ihmiselle

Vapaaehtoisten itsestään antamat tiedot tallentuvat vapaaehtoispankkiin, jonka avulla työntekijöiden on helppo etsiä kulloisellekin auttamistyölle tekijä. Viestit kulkevat sähköpostilla ja tekstiviesteillä.
   – Periaate on: vastaa pyyntöön, jos pääset, älä vastaa, jos et pääse. Toiminnassa ei tarvitse sitoutua olemaan käytettävissä aina, Kalmanlehto painottaa.
   Seurakunnan työntekijät tapaavat jokaisen vapaaehtoiseksi ilmoittautuneen ennen kuin heidän tietojaan tallennetaan mihinkään. Varsinaisia haastatteluja tai koulutuksia ei kuitenkaan järjestetä. Lasten kanssa vapaaehtoistyötä tekevien pitää toki toimittaa rikosrekisteriote. Sivuston välittämissä hyvissä töissä vastuu on myös aina seurakunnilla, joka huolehtii myös vakuutuksista.
   Kaikkien vapaaehtoistyön kohteiden ei tarvitse tulla seurakunnista. Esimerkiksi Mikkelin seurakunta tekee yhteistyötä esimerkiksi Punaisen ristin ja sovittelutoimiston kanssa.
   – Samanlaisen taustan omaavien järjestöjen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Meillä on myös paljon opittavaa järjestöiltä, Kalmanlehto muistuttaa.

ELSI SALOVAARA

Kaikissa seurakunnissa tarjotaan mahdollisuuksia auttamiseen. Yhteystiedot seurakuntiin löytyvät lehden sivuilta 14–23. Oulun seurakunnissa vapaaehtoistyötä koordinoi Liisa Rahkola.
Hänet tavoittaa numerosta
040 591 2653 ja sähköpostilla osoitteesta liisa.rahkola@evl.fi.
Lue lisää osoitteesta
www.suurellasydamella.fi.

Gallup

Eripura kirkossa haittaa vapaa-ehtoistyötä

1. Teetkö vapaaehtoistyötä?

2. Voisitko kuvitella tekeväsi kirkonvapaaehtoistyötä?

Toivo Elo, Oulu
1. Teen.
2. En jouda muuhun kuin mitä tällä hetkellä teen. Jo oman kodin hoitaminen vaatii aikaa.

Karin Laine, Oulu
1. Toimin vapaaehtoisena mielenterveystyön parissa.
2. En valitettavasti. Olen Jehovan todistaja ja siksi oma seurakunta olisi minulle luontevampi paikka vapaaehtoistoiminnalle.

Hannele Niemelä, Sodankylä
1. Olen ollut monessa mukana, mutta juuri nyt en toimi vapaaehtoisena missään yhdistyksissä.
2. Itse asiassa voisin ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta eripura kirkon sisällä jarruttaa innokkuuttani. Riiteleminen ei kuulu mielestäni kirkkoon. Ohjeistan kirkkoa ja kaikkia rauhan tielle.

Artikkeli on osa lehteä 2/2013