Seurakuntalaiset saapuivat kaupungintalon kirkko- kahville lukuisten kättelyjen kautta ja juhlallisin mielin. Kuvassa etualalla piispa Teemu Sippo SCJ kättelijänä.(Kuva: Vesa Ranta)

Kirkkojen äänelle tilausta ahneuden maailmassa

9.1.13

Paavin ja presidentin tuoreet puheet saivat kehuja kolmen kirkkokunnan piispojen tapaamisessa Oulussa. Piispa Samuel Salmi toivoo keskustelua palkka-alesta myös
kirkon sisällä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puheen sisältämä vaatimus oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta miellyttää kirkkojen piispoja. Helsingin katolisen hiippakunnan piispa Teemu Sippo SCJ, Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi ja Oulun metropoliitta Panteleimon tapasivat toisensa ja uuden Oulun johtoa sekä kaupunkilaisia sunnuntaina. Historiallinen ekumeeninen yhteistapaaminen piti sisällään juhlahetken Oulun tuomiokirkossa ja kirkkokahvit kaupungintalolla.
   Rauhan Tervehdyksen haastattelussa kolme piispaa ottivat kantaa katolisen kirkon paavi Benedictus XVI:n uudenvuoden tervehdykseen. Puheessaan paavi ruoti suorasanaisesti markkinataloutta, joka ei suojele yhteiskuntien heikossa asemassa olevia.
   Kolmen kirkkokunnan piispat vastasivat myös, olisivatko he henkilökohtaisesti valmiita palkanalennukseen presidentti Niinistön hengessä.

Päivitykseen
odotuksia

Piispa Samuel Salmi kertoo, ettei ole tutustunut sanatarkasti paavin puheeseen, mutta sanoo jakavansa katolisen kirkon ylimmän hengellisen johtajan huolen heikompiosaisten selviytymisestä kovan kapitalismin puristuksessa.
   Piispa Salmen mukaan luterilaisen kirkon tapana ei ole oikopäätä kommentoida yhteiskunnallisia asioita, mutta kun kyse on oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta, silloin myös kirkon on syytä puhua isolla äänellä.
   Pohjoisen piispa arvioi, että nykyajassa olisi jopa tilausta luterilaisen kirkon uudelle päivitetylle kriittiselle talouspoliittiselle kannanotolle. Piispojen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta pohtinut Kohti yhteistä hyvää -julkaisu ilmestyi vuonna 1999.
   – Päivityksestä käydään luterilaisessa kirkossa varmasti keskustelua, mutta en lähde sanomaan, syntyykö uusi julkaisu vai tapahtuuko yksittäisiä esiin tulemisia taloudelliseettisissä kannanotoissa. Se jää nähtäväksi lähiaikoina.

Kirkon puhuttava
omantunnon äänellä

Metropoliitta Panteleimonin mukaan ihmiset odottavat kirkoilta, että ne ovat omantunnon ääniä maailmassa. Hän mainitsee, että esimerkiksi Venäjällä kuunnellaan tarkasti Venäjän ortodoksisen kirkon päämiestä, patriarkkaa.
   Panteleimon toteaa, että kirkkojen puhe heikompien huomioonottamiseksi on perusteltua, mutta henkilökohtaisesti hän olisi varovainen kommentoimaan kovin nopealla tahdilla ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita.
   – Jos koko ajan sanoo jotakin, sanat menettävät merkityksen. Ortodoksikirkossa piispan lausuma on yhtä kuin kirkon virallinen kanta. Sekin pitää muistaa.
   Isä Teemu Sippo uskoo, että paavin puheenvuorolla on iso merkitys maailmalla. Sipon mukaan paavin kannanotot ohjaavat myös katolisen kirkon pappien äänenpainoja.
   – Holtiton omaisuuden kerääminen samalla, kun osa ihmisistä näkee nälkää, on yksinkertaisesti moraalisesti väärin, Sippo yhtyy paavin ahneuden kritiikkiin.

Kirkot nihkeitä
luopumaan eduistaan

Suomessa kiihkeänä käyvää palkka-alekeskustelua kaikki kolme piispaa pitävät tärkeänä. Isä Teemu Sippo ei voi suoraan vastata, olisiko hän henkilökohtaisesti valmis palkka-aleen. Katolinen piispa ei saa palkkaa, vaan kirkko antaa piispoille, mitä he tarvitsevat.
   Metropoliitta Panteleimon toteaa, että hänen palkkansa on automaattisesti pienenemässä hänen jäädessään eläkkeelle kesän alussa. Panteleimon muistuttaa, että Kyproksen kirkon johtajien palkkoja on leikattu maan talousvaikeuksien seurauksena.
   Teemu Sipon mielestä kirkoilla on peiliin katsomista, kun puhutaan saavutettujen etujen heikennyksistä.
   – Historiassa ei taida olla paljon esimerkkejä siitä, että kirkoissa olisi oltu valmiita luopumaan totutuista eduista, hän sanoo avoimesti.

Kuka uskaltaisi
sanoa ”ei” palkka-alelle?

Piispa Samuel Salmi pitää kysymystä, olisiko hän henkilökohtaisesti valmis palkanalennukseen, hiukan kiusallisena.
   – Jos sanoisin, että en ole, merkitsisikö se kymmenien ihmisten kiukustumista kirkolle ja ”kassan kautta” lähtemisiä, hän miettii.
   Salmi sanoo pohtineensa Niinistön esimerkkiä palkanalennuksesta. Piispa kertoo tulleensa aika pitkälle siihen näkemykseen, että hyvinvointia tulisi tasata ennen kaikkea verotuksellisin keinoin.
   Salmen mukaan niin sanottu solidaarisuusvero on merkki juuri tällaisesta kehityksestä.
   Salmi toivoo, että keskustelu palkka-alesta jatkuu.
   – Myös kirkossa laajasti työntekijöiden keskuudessa, hän lisää.

RIITTA HIRVONEN

Kommentti

Yhteistyön käsi ojentautui

Oulun kaupungin käsi on nyt ojennettu Oulun seurakuntayhtymälle ja myös muille kaupungissa toimiville seurakunnille ja kirkkokunnille. Käden ojennus tai jopa eräänlainen avunpyyntö kuultiin sunnuntaina kolmen kirkkokunnan piispan ekumeenisen tapaamisen yhteydessä, kaupungin tarjoamilla juhlakahveilla kirkkotilaisuuden jälkeen.
   Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen totesi tervehdyssanoissaan, että kaupunki tarvitsee tiivistä yhteistyötä kirkkojen kanssa erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja vanhusten yksinäisyyden lievittämisessä.
   Kunnat eivät selviä yksin, Moilanen myönsi.
   Hän peräsi kirkoilta ennen kaikkea arvojohtajuutta, puhetta ja konkreettisia tekoja niiden puolesta, jotka ovat vaarassa jäädä sivuun yhteisessä uudessa Oulussa.
   Kaupungin kädenojennukseen on Oulun seurakuntayhtymässä tartuttava nopeasti. Yhteistyön lujittaminen merkitsisi todennäköisesti, että kaupungin puolella opittaisiin tietämään aiempaa paremmin se, mitä kaikkea – erittäin täyspäistä – työtä seurakunnissa jo tehdään.
   Tiesitkö muuten, että ilmeisesti koskaan aikaisemmin kolmen kirkkokunnan piispat eivät ole olleet Oulun tuomiokirkossa vastaavassa yhteisessä rukoushetkessä.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 1/2013