Ministeri Räsänen: Rahankeräyslain uudistus voisi tuoda varoja diakoniatyölle

23.1.13

Ministeri Räsänen:

Rahankeräyslain uudistus voisi tuoda varoja diakoniatyölle

Rahankeräyslakia ollaan uudistamassa sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) johdolla. Räsäsen mukaan toteutuessaan lakihanke parantaa uskonnollisten järjestöjen ja seurakuntien rahankeräysmahdollisuuksia.
   Uudistuksessa tarkastellaan myös mahdollisuutta laajentaa rahankeräysoikeuden antamista myös evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle diakoniatyötä varten.
   – Seurakuntia pidetään luotettavina rahankerääjinä, joiden kautta ihmiset haluaisivat lahjoittaa rahaa. Vaikka kuntien vastuulle kuuluukin perustoimeentulosta huolehtiminen, seurakunnissa on havaittu erityisesti taloudellisina vaikeina aikoina diakoniatyön puoleen kääntyvien avuntarvitsijoiden määrän kasvu, Räsänen toteaa.

Yleishyödyllisyyden
käsite selvemmäksi

Toisaalta lakihankkeen yhteydessä selvitetään Räsäsen mukaan se, miten voimassa olevan rahankeräyslain säännökset sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisesti hyväksyttäviksi katsottavien rahoitustarpeiden kanssa ja miten uusia rahankeräystapoja tulisi käsitellä lainsäädännössä.
   Uudistushankkeen taustalla on sisäministeriön saama palaute, jonka mukaan nykyisen rahankeräyslain yleishyödyllisyyden määritelmä ei ole osoittautunut yksiselitteiseksi. Palautteen lisäksi uudistuksen taustalla on myös eduskunnan edellytys seurata nykyisen rahankeräyslain toimivuutta.
   – Uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen kannalta oleellista rahankeräyslain muutoksessa on se, että uudistuksen yhteydessä on tarkoitus sisällyttää yleishyödyllisyyden käsite kattamaan uskonnollinen toiminta.
   Nykyisen lainsäädännön aikana osa uskonnollista toimintaa harjoittavista yhteisöistä on joutunut juuri yleishyödyllisyyden käsitteeseen liittyvien tulkintaepäselvyyksien vuoksi hankalaan tilanteeseen.
   – Olen iloinen, että tämän lakihankkeen myötä asia pyritään korjaamaan, Räsänen toteaa.

Artikkeli on osa lehteä 3/2013