Oulussa jätettiin aloitteet isosista ja seurakuntarajojen arvioinnista

30.1.13

Oulussa jätettiin aloitteet isosista ja seurakuntarajojen arvioinnista

Laajentuneen Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui maanantaina 28. tammikuuta. Esityslistalla oli muun muassa tuomiokirkon urkuremontin hankesuunnitelman hyväksyminen, yhtenäistetyistä hautapaikkamaksuista päättäminen sekä hallintojohtokunnan, kiinteistö-, hautaustoimen ja seurakuntatyön erityispalveluiden johtokuntien asettamiset.
   Urkuremontin hankesuunnitelma samoin kuin johtokuntien kokoonpanot ja toimenkuvat hyväksyttiin esitysten mukaan. Hautapaikkamaksuista päätettäessä Oulunsalon seurakuntaa edustava Esa Kurkela esitti, että pidättäydyttäisiin entisissä hautapaikkamaksuissa. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta ja kokous totesikin, että yhtymässä maksujen on oltava yhtenäiset.
   Kokous olisi varmaankin venynyt tuntia pidemmäksi, mikäli kokouksen lopussa jätetyistä kahdesta aloitteesta olisi käyty lähetekeskustelut. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reijo Sallinen totesi kuitenkin, että kirkkojärjestyksen mukaan keskustelun aika on myöhemmin.

Joustonvaraa
isosten määrään

Ensimmäinen aloitteista koski isosten määrää ensi kesän rippileireillä. Oulun kirkkoherrat ovat vastikään linjanneet, että isosia olisi jatkossa yksi aina kuutta rippileiriläistä kohtaan.
   Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että seurakuntayhtymän rippileireille voisi ensi kesänä osallistua yksi isonen 3–6 leiriläistä kohden. Näin seurakunnissa olisi joustonvaraa asiassa.
   Hakemuksen ensimmäinen allekirjoittaja, Karjasillan seurakunnan valtuutettu Arja Lämsä kertoi aloitteen perusteena olevan Kastelli-Maikkulan alueneuvoston näkemyksen sekä muissa seurakunnissa käydyn keskustelun.
   – Seurakuntien tulee luoda mahdollisuuksia isostoiminnan kautta tutustuttaa ja sitouttaa seurakunnalliseen toimintaan. Jos isosia koulutetaan, heille on myös tarjottava jotain, Lämsä totesi kokouksen jälkeen.
   Aloitteessa todetaankin: ”Rippikoululeiri on koolla olevien seurakunta, jolloin taloudelliset perusteet eivät saa yksistään määrittää isosten lukumäärää rippikoululeirillä.”
   Mikäli seurakunnille varattu toimintaraha ylittyisi jossakin seurakunnassa suuremman isosmäärän takia, aloitteen mukaan yhteinen kirkkovaltuusto myöntäisi tarvittavat ylitysoikeudet seurakuntaneuvoston tekemän hakemuksen mukaan.

Seurakuntarajat
tarkasteluun

Kiimingin seurakunnan valtuutettu Arto Kouri jätti myös kokouksessa aloitteen seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien rajojen uudelleenarvioimisesta.
   – Nyt pohjana ovat vanhat kuntarajat, mutta yhteinen kirkkoneuvosto voisi selvittää niiden tarkoituksenmukaisuuden, hän perusteli.
   Aloitteen oli Kourin mukaan allekirjoittanut kymmenkunta valtuutettua.
   Molemmat aloitteet menevät seuraavaksi yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kirkkoneuvosto tekee esitykset kirkkovaltuustolle aloitteiden mahdollisesta jatkovalmistelusta, ja aloitteista päästäneen keskustelemaan seuraavassa valtuuston kokouksessa.

ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 4/2013