Pappi lähellä elämän kaaoksessa

6.2.13

Pappi lähellä elämän kaaoksessa

Kuolinviestin vieminen on tiivistämässä Oulun poliisin ja seurakuntien yhteistyötä. Poliisin huomio on, että nuoret arkailevat papin tukea.

Oulun poliisi ja Oulun seurakuntien sairaalapastorit tulevat tiivistämään yhteistyötään kuolinviestien viemisessä. Näin arvioi rikosylikonstaapeli Kari Korhonen. Hän on keskustellut asiasta sairaalapastori Juha Kyllösen kanssa, ja yhteistyötä päivitettiin tapaamisessa.
   Korhosen mukaan poliisille on ensiarvoisen tärkeää tietää yksi, muuttumaton puhelinnumero, josta kuolinviestiä viemään lähtevä poliisipartio tavoittaa tarvittaessa seurakunnan työntekijän ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Oulussa poliisien käytössä on sairaalapastorien päivystysnumero, johon vastataan myös iltaisin ja viikonloppuisin.
   Oulun poliisi toimittaa kuolinviestejä vähintään viikoittain ja välillä useammankin kerran viikossa, Korhonen kertoo.

Yhteistyötä ainakin
isoissa kaupungeissa

Oulun tavoin useissa muissa isoissa kaupungeissa on ollut käytäntönä jo vuosia, että surusanoman poliisilta kuulleella perheenjäsenellä on mahdollisuus pyytää seurakunnan työntekijä tuekseen kotiinsa.
   Oulun sairaalapastorit ovat huomanneet, että esimerkiksi Turussa seurakunnan työntekijät osallistuvat kuolinviestin viemiseen huomattavasti useammin kuin he.
   Oulussa sairaalapappi on poliisin mukana noin 5–10 kertaa vuodessa, kun Turussa seurakunta osallistuu keskimäärin pari kertaa kuukaudessa suruviestin viemiseen kotiovelle.

Nuoret arkailevat
papin tukea

Automaattisesti pappi ei lähde poliisin mukaan Turussa eikä Oulussa. Korhosen mukaan kuolinviestiä vievän poliisipartion tehtäviin kuuluu kertoa omaiselle, millaista tukea hänelle on tarjolla. Periaatteena on, että kukaan ei jäisi yksin kuultuaan odottamattoman suru-uutisen.
   – Kerromme, että apua on mahdollista saada muun muassa lääkäriltä, kriisikeskuksesta tai papilta. Me annamme vaihtoehtoja mutta, ihmiset tekevät valinnan itse.
   – Poliisin kokemus on, että erityisesti nuoremmat ihmiset eivät useinkaan halua pappia. Vanhemmille pappi taas on luontevampi keskustelukumppani surussa ja järkytyksessä, Korhonen on huomannut.

Kuolinviestiä iäkkäälle
omaiselle varotaan

Korhosen mukaan Oulussa poliisit ovat varovaisia viemään odottamatonta suruviestiä iäkkäälle perheenjäsenelle.
   – Koska meillä on käytössä väestötietojärjestelmä, pyrimme löytämään surusanoman vastaanottajaksi iäkkään puolison sijasta perheen lapsen, joka välittää uutisen eteenpäin.
   – Lapset taas ovat usein ikäpolvea, jolle pappi saattaa olla vieraampi valinta läheisen tueksi, Korhonen pohtii.
   – Jos veisimme useammin tiedon kuolemasta suoraan iäkkäille omaisille, kasvaisi varmasti myös papin käyttäminen suruviestiyhteistyössä, Korhonen toteaa.

Seurakunnalla valmiuksia
lisätä yhteistyötä

Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen on tyytyväinen kuultuaan Juha Kyllöseltä, että sairaalapappeja saa pyytää kuolinviestin viemiseen ympäri vuorokauden, ja että seurakunnalla on jopa valmiuksia lisätä yhteistyötä poliisin kanssa.
   – Kerron nämä terveiset eteenpäin poliiseille, jotka vievät kuolinviestejä. On mahdollista, että jatkossa pyydämme jo etukäteen pappia mukaamme, kun lähdemme kertomaan poismenosta iäkkäälle perheenjäsenelle tai kun kuolinsyynä on esimerkiksi traaginen henkirikos, Korhonen sanoo.
   Turussa pappi on poliisin mukana lähes aina silloin, kun kuolinviestin taustalla on itsemurha. Turussa on myös huomattu, että poliisi kysyy herkemmin seurakuntaa mukaan silloin, kun vainaja on menehtynyt henkirikoksen seurauksena eikä esimerkiksi liikenneonnettomuudessa.
   Niin Oulussa kuin Turussa toivotaan, että poliisilla ei olisi missään tilanteessa liian korkeaa kynnystä pyytää pappia mukaan.

Papin tehtävänä
läsnäolo

Juha Kyllönen korostaa, että papin tehtävä suruviestin viemisessä on pyydettäessä jäädä omaisen tueksi, kunnes paikalle ehtii esimerkiksi sukulainen tai hyvä ystävä.
   Kyllönen määrittelee, että papin tehtävä on olla järkyttyneelle ihmisille kuuntelevana korvana.
   – Kun ihminen kuulee jotain täysin odottamatonta, hän usein kertaa kuulemaansa uudestaan ja uudestaan: Voiko poliisin kertoma uutinen olla totta? Miten näin hirveää voi elämässä tapahtua?
   – Pappi haluaa olla ihmisiä lähellä elämän kaaoksessa. Tilanteessa mennään autettavan ehdoilla: jos suruviestin saanut itse haluaa pohtia papin kanssa esimerkiksi, miksi Jumala sallii pahan elämässä, keskustelu voi kääntyä hengelliseksi.
   Papin tehtävänä ei ole ensisijaisesti puhua tai saarnata, vaan kuunnella ihmistä, vastaanottaa ahdistusta ja kertoa, millaista kriisiapua Oulussa on tarjolla.
   Kyllösen kokemus on, että Oulun poliisi hoitaa kuolinviestien viemisen suurella ammattitaidolla.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 5/2013