Säästöjä etsitään kiinteistökaupoista

27.2.13

Säästöjä etsitään kiinteistökaupoista

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti viime viikolla ottaa aikalisän aikeissa tasapainottaa yhtymän taloutta. Neuvosto ei hyväksynyt virkamiesvalmisteltua päätösehdotusta, jonka mukaan yhtymän taloutta tasapainotettaisiin kiinteistöistä luopumalla.
   Päätösehdotuksen mukaan 30 prosentista yhtymän kiinteistöistä luovuttaisiin kymmenen vuoden kuluessa. Säästöä tuossa ajassa kertyisi 15 miljoonaa euroa.
   Kiinteistöjohtaja Jaana Valjuksen mukaan neuvosto päätti kuitenkin alkuperäisen päätösehdotukseen mukaan pyytää asiasta lausunnot 3. toukokuuta mennessä seurakuntaneuvostoilta, johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta. Viimeksi mainittu elin koostuu henkilöstön edustajista.
   Lausuntojen antajia pyydetään esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja säästötavoitteen saavuttamiseksi ja arvioimaan kiinteistövähennyksiin liittyvät henkilöstövaikutukset.

Lopullinen päätösvalta
on valtuustolla

Valjuksen mukaan on auki, tasapainotetaanko yhtymän taloutta kiinteistöjä vähentämällä vai jollain muulla tavalla. Neuvosto ottaa pyydetyt lausunnot käsittelyynsä toukokuun puolessa välissä. Lopullisen päätöksen siitä, miten yhtymä tasapainottaa talouttaan tekee Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto aikaisintaan kesäkuussa.
   Aikaa päätöksen tekoon voi mennä enemmänkin, sillä asiasta halutaan kenties keskustella perinpohjaisesti. Yhtymän johtoryhmä kannattaa talouden tasapainotusta kiinteistöjä vähentämällä, sillä näin toiminnan laajuus turvattaisiin. Henkilöstön supistus esimerkiksi vähentäisi toimintaa.

”Kiinteistöt
menevät kaupaksi”

Muuallakin Suomessa seurakunnat ovat karsimassa kiinteistöjään säästöpaineiden vuoksi. Valjus ei ole vaihtanut kollegoidensa kanssa kokemuksia, mutta uskoo, että kiinteistöt menevät kaupaksi, sillä osa niistä on varsin hyvällä paikalla ja hyvässä kunnossa.
   – Kiinteistöjä kehittämällä ne voivat olla ostajille tarkoituksenmukaisempia kuin yhtymälle, Valjus pohtii.
   Myytävien kiinteistöjen hintapyyntöjä ei ole Valjuksen mukaan vielä mietitty, koska periaatepäätöstä seurakuntayhtymän talouden tasapainottamisen tavasta ei ole tehty.
   – Tässä vaiheessa on aivan liian aikaista miettiä, mikä olisi jonkin kiinteistön hinta.
   Oulun seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 18 kirkkoa, 28 seurakuntataloa ja 9 leirikeskusta sekä lukuisa määrä muita kiinteistöjä, kuten juhlahuoneistoja, huoltorakennuksia ja asuntoja.
   Oulun seurakuntayhtymässä on laadittu lista, jossa on alustavasti esitetty, mistä kiinteistöistä kenties luovutaan. Lista ei ole julkinen.

Kirkon myyminen
ei ole yksinkertaista

Koska periaatepäätöstä Oulun kiinteistöistä ei ole vielä tehty, on mahdotonta sanoa varmasti, tullaanko kirkollisia rakennuksia laittamaan myyntiin.
   Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo huomauttaa, että kirkon myymiseen tarvitaan kirkkovaltuuston määräenemmistöpäätös ja kirkkohallituksen vahvistus. Ennen vahvistusta myös tuomiokapituli antaa kaupasta lausunnon. Kappeleita eivät Palon mukaan koske samat säännöt kuin kirkkoja.
   Ruotsissa kirkkoja on jouduttu myymään tai purkamaan kustannussäästöjen vuoksi. Muuallakin Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa entisistä kirkoista on tehty esimerkiksi kapakoita, asuintaloja ja pesuloita.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 8/2013