Agnostikkoilloista päätös syksyllä

19.6.13

Agnostikkoilloista päätös syksyllä

Oulun tuomiokapitulin jäsenet ovat käyneet virtuaalikirkosta läpi kaikki neljä agnostikkoiltaa selvittääkseen, ovatko niissä esiintyneet papit poikenneet kirkon tunnustuksesta.
   Virtuaalikirkko on nettipalvelu, jossa voi nähdä pääasiassa jumalanpalveluksia suorana tai arkistosta.
   Pastorit Päivi Jussila, Árpád Kovács, Stiven Naatus ja Mikko Salmi kutsuttiin tuomiokapitulin 18.6. pidettyyn istuntoon lisäselvitysten saamiseksi. Ratkaisu asiassa annettaneen syksyllä.
   Agnostikkoilloissa Oulun seurakuntien neljä pappia pohtivat kristinuskon oppien todenperäisyyttä. Kanteluita tuomiokapituliin tuli kolme. Ne eivät kohdistu tiettyyn pappiin vaan kaikkiin neljään.
   Tuomiokapituli voi langettaa papeille rangaistuksia. Papille, joka ei ole pysynyt kirkon tunnustuksessa, tuomiokapituli voi antaa kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi.
   Jos pappi ei edelleenkään pysy tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet menettämään pappisvirkansa.
   Kappalainen Stiven Naatus huomauttaa, että pappien tarkoituksena oli järjestää sellaisia tilaisuuksia, joissa erilaiset ihmiset voivat jakaa vapaasti näkemyksiään. Sen vuoksi kysymystenasettelu oli otsikkotasolla rohkea ja hieman provosoiva.
   Naatuksen mukaan papit eivät antaneet illoissa lopullisia vastauksia, vaan jättivät asiat auki. Tilaisuuksien luonne oli erilainen kuin jumalanpalveluksissa, joissa tunnustuksesta ei poiketa. Vapaamuotoisissa tilaisuuksissa ajatustenvaihtokin on vapaampaa.
   Naatus muistuttaa, että esimerkiksi hän ottaa kirkon tunnustuksen tosissaan eikä ole heittämässä sitä pois.
   Papit ovat Naatuksen mukaan saaneet paljon tukea: ihmiset ovat iloinneet, että on paikka, jossa voi keskustella.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 22/2013