Haukiputaan seurakunta ottaa harppauksen kohti tulevaisuutta

6.6.13

Haukiputaan seurakunta ottaa harppauksen kohti tulevaisuutta

Haukiputaan kirkosta on luotu internetiin tarkka virtuaalimalli, joka on Suomen ensimmäinen vuorovaikutteinen 3D-kirkko. Tähän mennessä siellä on vieraillut jo lähes 10 000 kävijää.
   – Se vastaa lähes kolmasosaa kaikista jumalanpalveluksissa kävijöistä Oulun ev.lut. seurakuntien kirkoissa. Se on paljon ottaen huomioon, ettei 3D-kirkossa ole vielä ollut edes toimintaa, sanoo arkkitehti Ilpo Okkonen virtuaalimallin toteuttaneesta Oulu3D Oy:stä.

Virtuaalihartaus
avaa toiminnan

Pian 3D-kirkkoa testataan käytännössä, sillä 19.6. kello 18 siellä järjestetään ensimmäinen virtuaalinen iltahartaus. Siihen kirjaudutaan omalla tietokoneella osoitteessa www.pilvikirkko.fi, jossa 3D-kirkkoon voi käydä tutustumassa jo ennakkoon. Hartauteen tulijoille järjestetään myös opastusta 3D-kirkossa 19.6. kello 17 alkaen.
   3D-kirkossa vierailemista varten tulee tietokoneella olla Meshmoon Rocket -internetselain. Sen voi ladata palvelun etusivulta.
   – Tähän on tulossa muutos, jonka myötä palvelu toimii muillakin selaimilla, Okkonen kertoo.
   Haukiputaan kirkkoherra Jaakko Kaltakarin toimittaman kymmenminuuttisen hartauden jälkeen 3D-kirkkoon voi jäädä keskustelemaan virtuaalisesti. Ääni kirkosta tulee tietokoneen kaiuttimien kautta, mutta keskustelemista varten on hyvä olla tietokoneeseen liitettävät kuulokemikrofonit.
   Hartaus välitetään myös www.virtuaalikirkko.fi:n kautta. Näin kokeillaan eri teknologioiden toimivuutta yhdessä.
   Monille seurakuntalaisille tutummasta Virtuaalikirkosta uusi 3D-kirkko eroaa siten, että Virtuaalikirkossa lähetetään videota ja ääntä esimerkiksi jumalanpalveluksesta, joka fyysisesti järjestetään jossain kirkossa. 3D-kirkossa kaikki tapahtuu virtuaalisessa tilassa ja jokainen osallistuja, myös pappi, on mukana omalta tietokoneeltaan käsin.
   – Hartaus on avaus 3D-kirkon toiminnalle. Jatkossa on tarkoitus toteuttaa monipuolisesti toimintaa 3D-kirkossa, Kaltakari sanoo.

Hyvä keino
tavoittaa nuoria

3D-kirkko on virtuaalinen, kolmiulotteinen malli, joka vastaa täysin olemassa olevaa rakennusta. Kirkko on laserkeilattu ja sen kaikki pinnat on valokuvattu. Niiden pohjalta on peliteknologiaa hyödyntäen luotu palvelu, johon käyttäjä kirjautuu sisään ja liikkuu kirkossa virtuaalisen hahmon eli avatarin avulla.
   Ajatus Haukiputaan kirkon mallintamisesta virtuaaliseen ympäristöön syntyi 250-vuotiaan Haukiputaan kirkon juhlakirjaa tehdessä.
   – Kirjaa varten kuvasimme kaikki kirkossa olevat maalaukset. Tuolloin yliopistolla rakennettiin Oulun kaupungista virtuaalista mallia, joten tuli mieleen, että Haukiputaan kirkko olisi hyvä kohde tehdä 3D-malli rakennuksesta. Samalla arvokas kirkko tulisi dokumentoitua, Ilpo Okkonen kertoo.
   Okkonen uskoo, että 3D-kirkon kautta voisi tavoittaa erityisesti nuoria seurakuntalaisia ja muualla asuvia haukiputaalaisia.
   – Eräs koululaisryhmä, joka testasi palveluamme, oli hyvin innostunut tästä.
   Myös Kaltakari uskoo nuorten olevan merkittävä kohderyhmä.
   Nuorethan asioivat netissä muutenkin.

KATJA KIISKINEN
 

Artikkeli on osa lehteä 21/2013