Kiinteistöjen tarvetta selvittänyt työryhmä esittää

Seurakunnat vähentävät kolmanneksen kiinteistöistään

19.6.13

Seurakunnat vähentävät kolmanneksen kiinteistöistään

Oulun seurakuntayhtymä turvaa talouttaan luopumalla noin kolmanneksesta kiinteistöistään.
Päätöksiä yksittäisistä kiinteistöistä ei vielä ole.

Oulun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että talouden turvaamiseksi luovutaan noin 30 prosentista seurakuntayhtymän kiinteistöpinta-alasta seuraavien 10 vuoden aikana.
   Päätös on linjaratkaisu, jota seuraa varsinainen valmistelu. Yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että valmisteluvaiheessa otetaan huomioon seurakuntien antamat lausunnot.
   Kiinteistöjen tarvetta selvittänyt työryhmä esittää, että esimerkiksi Kaukovainion kappeli, Hönttämäen seurakuntatalo ja Juuman leirikeskus pistettäisiin myyntiin.
   Huonokuntoisia rakennuksia – esimerkiksi Pateniemen, Oulunsalon ja Yli-Iin seurakuntatalot – voitaisiin purkaa. Osalle voitaisiin rakentaa korvaavat tilat.
   Kirkkoja ei ole tulossa myyntiin, mutta Pateniemen kirkko on suunnitelmissa purettavien tai kehitettävien listalla.
   Jos valmistelussa syntyy konkreettinen ehdotus jostakin tilasta luopumiseksi, asia menee vielä asianomaiseen seurakuntaneuvostoon lausunnolle. Päätökset kustakin kiinteistöstä tehdään erikseen kohde kerrallaan.

Työntekijät sinne, missä ihmisetkin ovat
Oulujoen vt. kirkkoherra Pentti Kortesluoma arvioi, että tiloista luopuminen saattaa tietää jostakin nyt olemassa olevista toimintamuodoista luopumista.
   –Tai se voi merkitä, että työntekijämme menevät jatkossa sinne, missä ihmiset ovat muutenkin.
   Kiinteistöistä ja tiloista luopumisen pohjaksi laadittu lista määrittelee, minkäkokoisesta neliömäärästä kunkin seurakunnan tulisi luopua vuoteen 2022 mennessä. Oulujoella tavoite on noin 2 600 neliötä.
   Mahdollisesti myytävien listalla ovat muun muassa Hönttämäen, Heikkilänkankaan, Saarelan, Huonesuon seurakuntakodit sekä Sanginsuun seurakuntatalo.
   Ellei taloutta turvata tiloja vähentämällä, vähentää pitäisi 5,8 työsuhdetta tai virkaa.
   – Elämme toivossa, että irtisanomisiin ei tarvitsisi mennä. Yhtälö on suoraan sanottuna aika vaikea.
   Kortesluoma sanoo yllättyneensä, että listaan on otettu myös tiloja, joissa seurakunta on kaupungin vuokralaisena.
   – Mutta katsotaan tilannetta rauhassa. Mitäänhän ei vielä ole päätetty. Lista myytävistä, purettavista ja luovuttavista tiloista on olemassa valmistelun pohjaksi.
   – Sitä paitsi Oulujoen tilanne muuttuu radikaalisti, kun Hiukkavaara rakentuu ja aikanaan liki kaksinkertaistaa väkimäärän. Kohta meillä ei ehkä olekaan liikaa tiloja.

Vuokratilat välttämättömiä Oulunsalon lapsityölle
Oulunsalon kirkkoherra Tapio Kortesluoma harmittelee, että uutisointi seurakuntayhtymän talouden turvaamisesta on keskittynyt listaan kiinteistöistä, joista mahdollisesti päädytään hankkiutumaan eroon.
   – Ohitse meni ydinsanoma: se, että talous pyritään turvaamaan hakemalla säästöjä mieluummin kiinteistöistä kuin henkilöistä luopumalla.
   Oulunsalon asukkaista 34,8 prosenttia on 18-vuotiaita tai sitä nuorempia. Kahdesta vuokratilasta luopuminen merkitsisi seurakunnalle kipeitä päätöksiä:
   – Repusta ja Salonpään työväentalosta luopuminen tarkoittaisi kaiken lapsi-, perhe- ja nuorisotyön toiminnan loppumista Pitkäkankaan alueella sekä Salonpään/Keskipiirin alueella.
   Tilojen yhteiskäyttö ei Kortesluoman mukaan ole kunnollinen vastaus tilatarpeeseen jatkossa.
   – Oulunsalossa kysymykseen tulisivat lähinnä koulut, mutta täysistä kouluista ei oikein löydy tiloja.
   – Ja ei kai kukaan vakavissaan kuvittele, että oulunsalolaiset lähtevät kuljettamaan lapsia ja nuoria Kaakkuriin tai Metsokankaalle? Tai että autottomat vanhukset lähtisivät Pyhän Andreaan kirkkoon tai keskikaupungille?

Kristuksen kirkko elää vaatimattomissakin oloissa
– Kristuksen kirkko ei kaadu niukkeneviin taloudellisiin resursseihin, vaan elää ja kasvaa erityisen voimakkaasti ulkonaisesti vaatimattomissa oloissa, uskoo Karjasillan kirkkoherra Juhani Lavanko.
   Jos Karjasillan seurakunta ei enää olisi vuokralla seurakuntayhtymän omistamissa Kaukovainion ja Maikkulan kappeleissa, toimintaa pitäisi suunnata uudelleen.
   – Yhteistoiminta muiden toimijoiden, Oulun kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa saattaisi lisääntyä. Ehkä seurakuntalaiset kokoontuisivat nykyistä enemmän kodeissa.
   Lavangon mielestä toiminnan uudelleen suuntaamista pitää tehdä jatkuvasti.
   – Seurakunta julistaa ilosanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Jos jokin toimintamuoto ei tavalla tai toisella ole ihmisestä välittämistä, se pitää lopettaa.
   Tilojen yhteiskäyttöön Lavanko suhtautuu avoimin mielin. Karjasillan kannalta kiinnostavina yhteistoimintatiloina hän mainitsee Kaukovainion ja Kastellin monitoimitalot.

Pappilan mukana katoaisi kulttuurihistoriaa
Mahdolliset tilojen vähennykset eivät Kiimingin osalta tee kovin kipeää, arvioi Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä.
   Kiimingissä mahdollisesti myytävien kiinteistöjen listalla on muun muassa vuonna 1851 rakennettu pappila, jota on asuttanut pappi siitä saakka keskeytyksettä. Nyt pappilaa asuu kirkkoherran perhe.
   – Seurakunnan toiminnan kannalta pappilalla ei ole kovin suurta merkitystä, Niemelä sanoo.
   Kulttuurihistoriallisia arvoja tulisi hänestä kuitenkin vaalia.
   – Ja olisihan kummallinen asetelma, jos periferian pappilat pistetään myyntiin ja vanhan Oulun keskustassa säilytettäisiin kaikki. Pistetään sitten tasapuolisuuden vuoksi myyntiin kaikki.
   – Seurakuntakeskuksen päädyssä sijaitsevassa toimistosiivessä oleville tiloille löydämme korvaavat tilat. Sen sijaan vanhasta koulusta emme luovu missään tapauksessa. Haluamme säilyttää kirkon seudun rakennuskokonaisuuden. Koulun vuokraaminen ulkopuoliselle ei tuone paljoa lisätuloja.

Haukipudas pitää kiinni Jokelan koulusta
Haukiputaan seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy esityksen myydä tai purkaa Vakkurila ja purkaa Pikku-Vakkurila. Tilalle ei rakenneta uusia rakennuksia. Lisäksi seurakunta ehdottaa Salmelan pappilan myymistä, sillä rakennukselle ei ole sopivaa käyttöä.
   Jokelan koulun tilojen vuokra hoidetaan tulevaisuudessa seurakunnan toiminnallisista määrärahoista. Päiväkerhotoiminta Jokikylän alueella on hyvin vilkasta.
   Kirkkoherra Jaakko Kaltakari tähdentää, että kiinteistölistaa on käsiteltävä kokonaisuutena, jossa katsotaan koko yhtymän parasta. Lillukanvarsiin ei tule tarttua.
   Toimintaa pitää Kaltakarin mukaan sopeuttaa tiloihin, jotka jäävät jäljelle uudistuksen jälkeen. Hän on varma, että tässä onnistutaan.
   Seurakunnat voivat ryhtyä tilojen yhteiskäyttöön esimerkiksi leirikeskusten osalta. Esimerkiksi Rokua, Kiimingin Suvela ja Haukiputaan Isoniemi ovat toisistaan kohtuullisen matkan päässä.

Seurakunnan pitää tehdä itsensä tykö
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueelta esitetään myytäväksi Intiön seurakuntakoti. Heinätorin seurakuntatalo aiotaan myydä tai kehittää kaavamuutoksella. Tuomiorovasti Matti Pikkaraisen mukaan tämä voisi merkitä uudisrakentamista tai ratkaisua, jossa rakennuksen tuotto- tai käyttöastetta voitaisiin lisätä.
   – Se on meidän tavoitteemme, ei totaalinen luopuminen tilasta.
   Intiöstä on jo katsottu korvaavia tiloja siltä varalta, että seurakuntakoti päätetään myydä. Esimerkiksi Luovilla on tiloja, joita voidaan hyödyntää. Myös Caritas-säätiön kanssa on neuvoteltu.
   Pikkarainen ei ole huolissaan siitä, että seurakuntalaiset joutuisivat liikkumaan enemmän mahdollisten kiinteistöratkaisujen vuoksi. Suurempi ongelma on, jos seurakunnalla ei ole tarjota toimintaa, joka kiinnostaa ihmisiä.
   Pikkarainen pitää välttämättömänä suunnata toimintaa uudelleen. Työntekijöiden tulee tehdä itsensä tykö.
   – Se on tärkeämpää kuin olla jossain fyysisessä tilassa.
   Kaikki vanhat työtavat eivät Pikkaraisen mukaan välttämättä enää toimi.
   – Uusiin tarpeisiin on vastattava vanhojen väistyttyä. Tätä arviointia käydään tällä hetkellä meillä ja varmaan muissakin seurakunnissa.
   Tuiran kirkkoherra Hannu Ojalehto on lomalla eikä häntä tavoitettu vastaamaan.

MINNA KOLISTAJA
PEKKA HELIN

 

Artikkeli on osa lehteä 22/2013