Palautetta: Miksi en saa Rauhan Tervehdystä?

17.7.13

Palautetta:
 

Miksi en saa Rauhan Tervehdystä?

Miksi minä en saa Rauhan Tervehdystä, vaikka olen maksanut kirkollisveroni melkein 60 vuotta?
   Postilaatikossani on mainoskielto, mutta ei kai seurakuntalehti ole alentanut itseään mainoksen tasolle?
   Tämä on kovin epätasa-arvoista ja mielestäni myös yliolkaista suhtautumista lähetyskäskyynkin.
   Onko seurakunnalle yhdentekevää, olemmeko yhteyksissä informaatioasioissa?

SEPPO LIPPONEN
Oulu

Toimitus vastaa:
 

Osoitteettoman jakelun pelisäännöt pitäisi uudistaa

Rauhan Tervehdyksen ilmestymisalueella on noin 10 000 taloutta, jotka eivät halua vastaanottaa mainoslehtisiä.
   Moni kokee kotiin jaettavat mainokset itselleen tarpeettomiksi, epäekologisiksi tai hankaliksi kuljettaa keräyspaperipisteelle ja lisää tästä syystä postilaatikon tai -luukun kylkeen maininnan ”Ei mainoksia”.
   Useimmat ottaisivat kuitenkin ilomielin vastaan ilmaiseksi jaettavat, journalistisesti toimitetut julkaisut – kuten kaupunkilehdet ja Rauhan Tervehdyksen.
   Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista ilman, että ei-toivottuina kylkiäisinä tulevat mainoslehtisetkin.
   Rauhan Tervehdys jaetaan lukijoille niin sanottuna osoitteettomana jakeluna.
   Osoitteeton jakelu jaetaan kolmeen ryhmään: osoitteeton mainosjakelu, osoitteeton lehtijakelu ja osoitteeton tiedotejakelu.
   Vallitsevan käytännön mukaan osoitteettomaan lehtijakeluun lasketaan kuuluvaksi ilmaisjakelulehdet, asiakas- ja jäsenlehdet, poliittiset, uskonnolliset ja muut aatteelliset lehdet sekä muut ilman tilausta jaettavat lehdet.
   Kun postilaatikossa on merkintä ”Ei mainoksia”, jakeluyritykset eivät jaa talouteen osoitteettomia mainoksia eivätkä osoitteettomia lehtiä. Näin toimii muun muassa Rauhan Tervehdyksen jakelija Itella.
   Osoitteettoman jakelun nykyinen käytäntö asettaa samalle viivalle mainoslehtiset sekä lehdet, joiden sisällöstä merkittävä osa on journalistisesti toimitettua.
   Sanotaan, että markkinataloudessa kuluttajan keskeinen oikeus on valinnanvapaus.
   Tällä hetkellä aitoa valinnanvapautta ei ole: jos haluat ilmaisjakelulehdet, saat mainoslehtisetkin. Jos et halua mainoksia, et saa lehtiäkään.
   Kuitenkin perustuslain 12. pykälän mukaan sananvapauteen sisältyy oikeus vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä.
   Sanomalehtien Liitto on esittänyt, että osoitteettoman jakelun pelisäännöt uudistettaisiin kuluttajien toiveet paremmin huomioiviksi.
   Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ottaa vastaan ilmaiseksi jaettavat lehdet, mutta kieltää mainoslehtisten vastaanotto.
   Tämä tahdonilmaus voitaisiin kertoa jakeluyhtiöille liimaamalla postilaatikon tai -luukun kylkeen tarra ”Lehdet kiitos, ei mainoksia”.
   Myös Kuluttajavirasto kannattaa osoitteettoman jakelun käytäntöjen muuttamista tähän suuntaan.
   Rauhan Tervehdys on luettavissa myös netistä osoitteesta www.rauhantervehdys.fi.
   Pdf-muotoinen näköislehti pitää sisällään lehden koko sisällön, mukaan lukien seurakuntien menoista kertovat sivut.

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 24/2013