Rauhan Sanassa uskotaan tulevaisuuteen

17.7.13

Rauhan Sanassa uskotaan tulevaisuuteen

Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:n hallituksen puheenjohtaja Ari Juntunen ei ole huolissaan liikkeen tulevaisuudesta. 
 

Hänen mukaansa liikkeen kannatus on pysynyt tasaisena ja toiminnassa on pystytty keskittymään olennaisiin seikkoihin.
   – Meillä on erityisen vahva lapsi- ja nuorisotyö, ja tapahtumissa myös näkyy paljon lapsia ja nuoria. Uskon, että heidän kauttaan liikkeellä on tulevaisuutta.
   Juntunen muistuttaa, että Rauhan Sanassa kartetaan jäsenyyden vaatimusta. Siten järjestön jäsenmäärästä ei voi päätellä liikkeen kannatusmäärää.
   Yhdistys on kuvauksensa mukaan palvelujärjestö, joka pyrkii tukemaan hajallaan asuvia kristittyjä ja paikallisyhdistyksiä.
   Opillisia lausuntoja se ei anna, vaan opin arvioiminen kuuluu seurakunnalle.
   – Rauhan Sanaa leimaa omantunnonvapaus, joka pohjaa Raamattuun. Liikkeestämme ei eroteta ihmisiä, Juntunen huomauttaa.
   Rauhan Sana on lestadiolaisuuden suuntaus, joka on perinteisesti ollut merkittävä erityisesti synnyinseuduillaan Tornionlaaksossa kummallakin puolella rajaa sekä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
   Muuttoliike kuitenkin siirtää painopistettä jatkuvasti etelämmäksi.
   – Toiminta on siirtynyt Pohjanmaalle ja eteläisempään Suomeen. Pohjoisessa toiminta on kaventunut, Juntunen arvioi.

Rukousta nostettu
yhä enemmän esille

Järjestön toiminnan kolme painopistettä ovat Juntusen mukaan lähetystyö, lapsi- ja nuorisotyö sekä seuratoiminta. Lähetystyö on pysynyt vahvana.
   – Meillä on yhteensä kymmenen lähettiä ulkomailla. Teemme yhteistyötä etenkin Viron ja Inkerin ev.lut. kirkkojen kanssa.
   LYRS tekee tiivistä yhteistyötä myös ruotsinkielisen sisarjärjestönsä LFF:n kanssa sekä toisen lestadiolaisen herätysliikkeen Uusheräyksen kanssa.
   Rauhan Sana korostaa muiden lestadiolaisuuden suuntausten tapaan synninpäästöä. Viime aikoina liikkeessä on noussut esille esirukouksen tärkeys.
   – Seurakunta on nostanut yhä enemmän rukousta esille. Sen seurauksena olemme nähneet paljon Jumalan tekoja, Juntunen kertoo.
   Juntunen uskoo, että Rauhan Sanan työllä on siunaus.
   – Liike on olemassa niin kauan kuin Jumala sitä tarvitsee, hän tiivistää.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 24/2013