Viisumi haussa jo kaksi vuotta

17.7.13

Viisumi haussa jo kaksi vuotta

”Suurlähetystön pitäisi käyttää inhimillistä harkintaa”

Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori  Árpád Kovács kauhistelee viranomaisten toimintaa. Suomen Moskovan suurlähetystö ei myönnä venäläiselle Olga Kovylinalle viisumia Suomeen, ellei tämä matkusta kotoaan Volgogradista Moskovaan allekirjoittamaan viisumihakemusta.
   Tätä Kovylina ei voi tehdä, koska hänen vasen puolensa on halvaantunut. Volgogradiin on Moskovasta tuhannen kilometrin matka. Kovylina ei pysty edes liikkumaan Moskovassa, saati matkustamaan sinne.
   Kovylina karkotettiin Suomesta Venäjälle vuonna 2010. Poliisi piti hänen viisi vuotta kestänyttä, leskeyteen päätynyttä avioliittoaan lumeavioliittona eikä myöntänyt Kovylinan oleskeluluvalle enää jatkoa.
   Oulussa seurakunnat tarjosivat Kovylinalle hoitopaikan. Samalla Kovács ja Kovylinan Oulussa asuva kaksoissisar Lidia Harju koettivat saada viranomaiset muuttamaan päätöstään. Se ei onnistunut.

Alkoholisoitunut poika
pahoinpitelee äitään

Kovylina asuu vaikeasti vammaisen, alkoholisoituneen poikansa luona. Kovácsin mukaan poika pahoinpitelee äitiään. Äiti voi huonosti myös henkisesti. Poika on myös itsetuhoinen.
   Ainoa realistinen mahdollisuus saada asianmukaista hoitoa on matkustaa Suomeen. Täällä asuu sisar Lidia Harju.
   Kovácsin mukaan venäläinen terveydenhuolto ei voi auttaa Kovylinaa muun muassa siksi, että se maksaa liikaa.
   Jos Kovylina pääsee Suomeen, hänelle ehkä haettaisiin jossain vaiheessa oleskelulupaa, mikä vaatii kovan paperityön. Viisumi on kuitenkin tässä vaiheessa ensisijainen tavoite.
   – Suomessa Kovylina voisi edes vähän aikaa levätä.

Oikeusasiamiehelle
kantelu

Viranomaiset ovat Kovácsin mukaan luvanneet, että viisumi järjestyy allekirjoittamalla suurlähetystössä hakemus. Viisumia on haettu jo kaksi vuotta, mutta yritykset ovat kilpistyneet suurlähetystön vaatimukseen.
   Kovácsin mielestä suurlähetystön pitäisi poiketa laista ja käyttää tapauskohtaista inhimillistä harkintaa.
   – Tuskin lakia rikottaisiin kovin pahasti, jos tälle ihmiselle suotaisiin mahdollisuus allekirjoittaa hakemus kotonaan.
   – Olga alkaa olla siinä kunnossa, että ei ole itsestään selvää, elääkö hän enää kauan. Lidia käy häntä hoitamassa, mutta hoitaminen olisi helpompaa, jos Olga olisi täällä.
   Kovács kertoo, että eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty asiasta kantelu.
   Rauhan Tervehdys tiedusteli suurlähetystöltä Kovylinan tapauksesta. Suurlähetystö vastasi sähköpostitse, että se voi puhua asiasta vain yleisellä tasolla eikä ottanut kantaa Kovylinan kohtaloon.
   Suurlähetystö kertoo, että viisumisäännöstön mukaan hakijoiden on hakemusta jättäessään oltava läsnä henkilökohtaisesti.
   Säännöstä voidaan poiketa, mikäli hakija tunnetaan luotettavaksi ja rehelliseksi. Viisuminhakija voi tulla jättämään hakemuksensa henkilökohtaisesti edustustoon tai perheenjäsenet voivat tietyin edellytyksin jättää lähiomaistensa puolesta viisumihakemuksen.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 24/2013