Aatoksia: Valosaa toimintaa

14.8.13

Aatoksia
 

Valosaa toimintaa

Suomen Vanhempainliitto on perustanut toimiston Oulun Kumppanuuskeskukseen VALOSA -hankkeen myötä.
   ”Vanhemmat 7–13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä” -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia lasten osallisuuden edistämisen kautta.
   Osallisuuden edistäminen on hyvinvointityötä, jota tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa kotona, koulussa ja kunnassa. Paikallisina yhteistyökumppaneina VALOSA-hankkeessa toimivat muun muassa pilottikoulut Kiviniemen koulu Haukiputaalta, Ritaharjun monitoimitalo sekä Muhoksen Kirkonkylän koulu.
   Avainasemassa ovat koulujen vanhempainyhdistykset ja -toimikunnat, oppilaskunnat sekä olemassa olevat, lasten kuntatason vaikuttamisfoorumit.
   Toimintaa suunnitellaan kuulemalla ensin alueiden lasten ja vanhempien ajatuksia lasten hyvinvoinnista sekä koulun ja alueen kehittämistarpeista. Näin varmistetaan lapsi- ja tarvelähtöisyys sekä toiminnan suuntaaminen mielekkäällä ja osallistavalla tavalla.
   Hankkeessa myös mallinnetaan oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen sekä kehitetään pilottikoulujen vanhempaintoimikuntien ja oppilaskuntien välistä yhteistyötä. Yhtenä kehittämiskohteena on isien aktivointi kasvatuskumppanuuteen.
   Yhdessä tekeminen toisten vanhempien ja lasten kanssa luo yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jolloin madaltuu kynnys ottaa puheeksi myös kasvatukseen liittyviä kysymyksiä.
   Osallisuus on tärkeä lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Kun osallisuus vahvistuu, lasten mahdollisuus suojella itseään esimerkiksi kiusaamiselta paranee. Samalla lapsen itseluottamus ja itsearvostus vahvistuvat ja lapset oppivat toimimaan yhdessä toisten kanssa.
   Vaikuttamisfoorumeissa toimittaessa puolestaan opitaan neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, demokraattista päätöksentekoa sekä vastuullisuutta ryhmän toiminnasta ja päätöksistä.
   Osallisuus vahvistaa lasten uskoa vaikuttamismahdollisuuksiinsa.
   Osallisuus on muutakin kuin lapsen mielipiteen kysymistä. Se on kokonaisvaltaista lapsen aseman ja oikeuksien huomioimista, lasten tarpeisiin asettautumista ja aikuisen velvollisuutta vastata päätöksistään lapsille lähiarjessa, kuntapalveluissa ja valtakunnallisestikin.
   Osallisuuden vahvistaminen ei tarkoita päätöksentekovastuun siirtämistä lapselle vaan kuuntelemista, kohtaamista ja välittämistä – sen varmistamista, että lapsi saa olla rauhassa lapsi.

SARI MANNINEN

Artikkeli on osa lehteä 26/2013