Järjestöt täydentävät opiskelijatoimintaa

14.8.13

Järjestöt täydentävät opiskelijatoimintaa

Oululaisille opiskelijoille on seurakunnan järjestämän toiminnan lisäksi tarjolla runsaasti erilaisten kristillisten järjestöjen toimintaa, kuten seuroja ja keskusteluiltoja.
Opiskelijajärjestöt ilmoittavat toiminnastaan myös Rauhan Tervehdyksessä.

Oulun ev.lut. opiskelijalähetys (OPKO)
Viidenteen herätysliikkeeseen liittyvä OPKO keskittyy erityisesti koululais- ja opiskelijatyöhön. OPKOn toimisto ja myös muun muassa raamattupiirit löytyvät Oulun keskustasta osoitteesta Torikatu 9 A 32.
Syksyllä 2013 OPKOn toimintaan kuuluu:
• Lauantaiden opiskelijaillat
• Raamattupiirit ympäri Oulua
• Tunnustuskirjapiiri kerran kuukaudessa
• Sählyä torstai-iltaisin
Lisätietoja: http://www.opko.fi/oulu

Oulun evankeliset opiskelijat (EO) ja SLEY:n nuoret aikuiset
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys eli SLEY on evankelisen herätysliikkeen kattojärjestö. SLEY:n opiskelijatoimintaa tehdään nimen evankeliset opiskelijat alla. Oulussa järjestetään toimintaa sekä nuorille aikuisille että opiskelijoille.
Syksyllä 2013 SLEYn toimintaan kuuluu:
• Nuorten aikuisten illat joka toinen
torstai, Heinätorin seurakuntatalossa
• Opiskelijoiden teemaillat joka keskiviik- ko Pyhän Luukkaan kappelilla
Lisätietoja: http://sley.fi/nuoretaikuiset/oulu ja http://eo.sley.fi/oulu

Oulun Uusheräys
Uusheräys on yksi lestadiolaisuuden suuntaus, joka syntyi lestadiolaisen herätysliikkeen hajaannuksen yhteydessä 1800-luvun lopulla.
Syksyllä 2013 Oulun Uusheräys järjestää opiskelijoiden ja nuorten aikuisten iltoja parillisten viikkojen torstai-iltoina. Kokoontumiset järjestetään kodeissa.
Lisätietoja: http://www.uusherays.fi/ -> Toimintamuodot -> Nuorista nuoriin aikuisiin -> Oulun opiskelijat

Oulun körttiopiskelijat
Körttiopiskelijat ovat osa herännäisyyden toimintaa Oulussa.
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset kokoontuvat noin 2 viikon välein torstaisin kodeissa Siionin virsi -seurojen merkeissä. Syksyn ensimmäiset seurat pidetään 12.9. Oulun Körttikodilla osoitteessa Luokotie 5 A 5. Lisätietoja seuroista Johanna Rissaselta: jospejohanna@hotmail.com.
Lisäksi Oulussa toimii körttiopiskelijoiden kuoro. Lisätietoja saa kuoronjohtaja Sanna Pitkäseltä sähköpostilla: sanna.ronkko@nic.fi.

Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys
Evankelisluterilainen Kansanlähetys kuuluu viidenteen herätysliikkeeseen. Järjestö painottaa lähetyksen merkitystä.
Oulussa Kansanlähetys järjestää nuorille aikuisille suunnattuja 3Kohtaamista-iltoja. Illat ovat maanantaisin osoitteessa Koulukatu 41, Uusheräyksen rukoushuoneella. Lisäksi toimintaan kuuluu raamattupiiri, silloin tällöin järjestettävät ulkoilupäivät ja evankelioimistempaukset.
Lisätietoja: http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi -> 3Kohtaamista

Changemaker
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuoriso- ja nuorten aikuisten järjestö, joka pyrkii puuttumaan köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden rakenteellisiin syihin. Tänä vuonna järjestö pureutuu kehitysmaiden maakaappausilmiöön Kaapparit kuriin!-kampanjalla.
Oulun Changemaker kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 19.9. Lisäksi järjestö näkyy erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta.
Lisätietoja ryhmän Facebook-sivulta, joka löytyy hakusanalla ”Changemaker Oulu”.

Henkireikä (Oulun lääketieteellinen kilta ry)
Henkireikä on Oulun yliopiston lääketieteellisen killan kristillinen piiri.
Henkireikä on perinteisesti järjestänyt rentoja opiskelijailtoja. Kokoontumiset ovat noin joka toinen viikko. Syksyn ohjelma tarkentuu syyskuun alussa, tietoa siitä saa sähköpostilla.
Lisätietoja Henkireiän postituslistalta (liittyminen tapahtuu lähettämällä tyhjä viesti otsikolla ’subscribe’ osoitteeseen henkireika-request@lists.oulu.fi) ja puheenjohtajilta: Jere Jyränki (jjyranki@mail.student.oulu.fi) ja Emma Vidjeskog (evidjesk@mail.student.oulu.fi)

Oulun Rauhan Sana
Lähetysyhdistys Rauhan Sana on lestadiolaisen herätysliikkeen suuntaus, joka erosi lestadiolaisuuden pääsuunnasta 1900-luvun alussa.
Oulun paikallisyhdistys järjestää opiskelijailtoja joka toinen torstai osoitteessa Koulukatu 10 C.
Lisätietoja http://www.oulunrauhansana.fi/

Artikkeli on osa lehteä 26/2013