Pääkirjoitus: Seurakuntalainen, käytä valtaasi

28.8.13

Pääkirjoitus
 

Seurakuntalainen, käytä valtaasi

Mitä kirkkoherralta odotetaan? Näin kysyy otsikko erään seurakunnan nettisivuilla. Alla luetellaan ainakin 15 erilaista ominaisuutta ja taitoa. Seurakunnan menestyksellinen johtaminen edellyttää listauksen mukaan paitsi hengellistä johtajuutta, hallinnollisia taitoja ja organisointikykyä, myös taloudellisten ja toiminnallisten realiteettien tajua, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostoitumis- ja mediataitoja sekä kykyä luoda visioita, jotka auttavat löytämään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Ja tässä oli vasta osa listasta.
   Tällaisen monitaitoisen henkilön valinnan edessä ovat nyt ne yli 16 000 Oulujoen seurakunnan jäsentä, jotka valitsevat seurakuntansa uuden kirkkoherran syyskuussa.
   Kirkkoherralla on valtaa ja vastuuta. Hän johtaa seurakunnan toimintaa.
   Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Hänen tulee valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
   Kirkkoherra on seurakuntansa viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana hän valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.
   Minkälaisia ihmisiä tuomiokapituli sitten on vaalisijoille asettanut? Sivuilla 6–7 ehdokkaat muun muassa arvioivat vahvuuksiaan ja kertovat, millä keinoilla välttyvät muuttumasta byrokraateiksi.
   Pelkästään näiden vastausten varassa ei mieluisinta ehdokasta tarvitse päättää: vaalipaneelissa kaikki ehdokkaat ovat yhtä aikaa tentattavina ja vaalinäytteet punnitaan kolmena perättäisenä sunnuntaina Oulujen kirkossa. Ehdokkaiden näkemyksiin voi perehtyä myös netin ja sosiaalisen median välityksellä.
   Kirkkoherranvaali on Suomessa ainoa suora kansanvaali, jossa valitaan henkilö vakinaiseen virkaan. Kirkkoherran valitsevat seurakuntalaiset. ”Sinun palvelijasi – sinun valintasi”, ihan kuten vaalia mainostava juliste tiivistää.

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 27/2013