Seurakunta ja ammattiopisto tukevat opiskelijoita yhdessä

14.8.13

Seurakunta ja ammattiopisto tukevat opiskelijoita yhdessä

Oulun seudun ammattiopistossa Haukiputaan yksikössä uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa ryhmäytymishetkessä, jonka järjestävät koulu ja seurakunta yhdessä. Tavoitteena on luoda jokaiseen aloittavaan ryhmään yhteishenkeä.

Haukiputaan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulainen kokee, että nuoret suhtautuvat seurakunnan ja koulun yhteistyöhön pääasiassa positiivisesti.
   – Monilla nuorilla on takana mukava rippikoulu- tai isoskokemus. Vaikka rippikoulun käyminen on usein vain tapa, niin se kertoo kuitenkin siitä, ettei ehdoin tahdoin halua olla erossa seurakunnasta.
   Se, että ryhmäytyminen järjestetään seurakunnan leirikeskuksessa Isoniemessä, aiheuttaa jonkin verran myös kielteisiä reaktioita.
   – Risti tai Jeesuksen kuva seinällä luovat ajatuksen siitä, että kyseessä olisi jotenkin hengellinen tilaisuus. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaikka oikeastaan puhumme samoista asioista, joita Jeesus meille opetti: toisen huomioimisesta ja yhdessä tekemisestä.

Nuorten kysymykset
täytyy ottaa vakavasti

Kainulainen toteaa, että nuorten pohdinnoille ja kysymyksille täytyy antaa tilaa ja niistä keskustellaan asiallisesti.
   – Esimerkiksi kerran, kun asetuimme rinkiin istumaan, joku totesi, että ”ai, tämä on joku AA-kerho”. Silloin pohdimme yhdessä, miksi tilanteesta tuli sellainen olo.
   Kainulaisen mukaan opiskelijoissa on hyvin innokkaita ja motivoituneita, mutta myös sellaisia, joita ryhmätyöskentely ei kiinnosta.
   – On myös arempia opiskelijoita, ja yritämmekin rohkaista muita pyytämään näitä ujompia mukaan, ettei kukaan jäisi yksin.

Yhteisöllisyyttä
voi harjoitella

Ryhmäytymistilanteissa paitsi tutustutaan, myös harjoitellaan ryhmätyöskentelyä erilaisten tehtävien avulla.
   – Tärkeintä on matka, jonka ryhmä tekee yhdessä. Ei niinkään se, miltä lopputulos näyttää, Kainulainen korostaa.
   Päivä sisältää myös lyhyen teoriaosuuden, jossa käydään läpi muun muassa koulun tukipalveluja, joihin vaikeuksia kohtaava voi turvautua.
   – Vaikka jokaisen ryhmän kanssa on aikaa vain kaksi ja puoli tuntia, näemme kuinka ryhmän jäsenet toimivat yhdessä.
   Jos ryhmässä ilmenee ongelmia, niihin puututaan koulussa. Sitä varten ryhmäytymisessä ovat mukana jokaisen ryhmän ohjaava opettaja sekä mahdollisuuksien mukaan joko kuraattori, opinto-ohjaaja tai kouluavustaja.
   Seurakunnasta mukana on Kainulaisen lisäksi nuorisotyönohjaaja Pekka Rintamäki.

Yhteistyö on
entistä tiiviimpää

Seurakunta on mukana myös ammattiopiston kriisiryhmässä, joka tulee opiskelijoiden tueksi, kun jotain suurempaa sattuu. Koulu päättää, milloin ja missä laajuudessa kriisiryhmää tarvitaan.
   Kainulainen kertoo, että aluksi seurakunnan ja ammattiopiston yhteistyö oli päivystyksiä oppilaitoksessa.
   – Koulun toiveesta aloitimme ryhmäytymiskokeilut muutamalla ryhmällä. Kun ne saatiin hiottua toimiviksi, laajensimme sen koskemaan kaikkia aloittavia ryhmiä.
   Tavoitteena on paitsi yhteishenki, myös se, että opintojen keskeyttämiset vähenisivät.
   – Ne ovat vähenemään päin, mutta se on monen asian summa. Ryhmäytyminen on vain yksi väline, joka auttaa opiskelijoita voimaan koulussa hyvin.

KATJA KIISKINEN

Artikkeli on osa lehteä 26/2013