Tuomiokapituli myönsi sivutoimiluvan tuomiorovastille

14.8.13

Tuomiokapituli myönsi
sivutoimiluvan tuomiorovastille

Tuomiokapituli myönsi kokouksessaan 6.8. tuomiorovasti Matti Pikkaraiselle sivutoimiluvan toimia hallintoneuvoston puheenjohtajana Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta SOK:ssa ja Osuuskauppa Arinassa.
   Sivutoimi hoidetaan vapaapäivinä ja siihen käytettävä aika on noin 12 päivää vuodessa. Sivutoimilupa on voimassa 5.8.2014 asti.
   Sivutoimilupaa harkittaessa on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa tulla esteelliseksi virassaan, sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa eikä saa muutenkaan haitata varsinaisen viran asianmukaista hoitamista.
   Tuomiokapitulin yleinen linjaus sivutoimilupia myönnettäessä on, että lupa myönnetään korkeintaan kymmeneksi viikkotunniksi ja yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
   Tuomiokapitulin mukaan sivutoimen ei voi katsoa haittaavan tuomiorovastin viran hoitamista, koska sivutoimi hoidetaan vapapäivinä.

Artikkeli on osa lehteä 26/2013