Aatoksia: Turvaa ikäihmisille Juuri-hankkeella

25.9.13

Aatoksia
 

Turvaa ikäihmisille Juuri-hankkeella

Heinäkuussa astui voimaan uusi vanhuspalvelulaki, joka velvoittaa terveydenhuollon ammattilaiset, kunnan sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin ilmoittamaan havaitsemastaan iäkkään henkilön palveluntarpeesta viranomaiselle.
   Muutkin henkilöt voivat tehdä ilmoituksen salassapitovelvoitteiden estämättä. Ilmoitusvelvollisuuden on tarkoitus varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa palvelun.
   Uutinen Ilta-Sanomissa 16.8. kertoi Roihuvuoren palvelukeskuksen ikkunasta roikkuvasta pakoköydestä. Näkymä loksauttaa ohikulkijoiden suut ammolleen. Ensijärkytyksen jälkeen selviää, että pakoköysi on Timo Tähkäsen taideteos ”Odotan sinua”. Teos ilmaisee vahvaa symboliikkaa vanhuksien kokemista tunteista, suruista, peloista, yksinäisyydestä, koti-ikävästä, surusta puolison menettämisen jälkeen. Teoksesta löytää myös huumoria ja romanttisiakin tunteita ja toiveita, toimiihan pakoköysi myös toiseen suuntaan.
   Juuri-hanke käynnistyi toukokuussa 2013. Hankkeen koordinoinnista vastaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Paikallisina toimijoina uudessa Oulussa ovat Oulun Seudun Mäntykoti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti ry.
   Hankkeen tavoitteena on yhdistää kaksi asiantuntijuutta – vanhustyö ja väkivallan vastainen työ – uudeksi osaamiseksi, auttamaan lähisuhdeväkivaltaa tai kaltoinkohtelua kohdanneita yli 65-vuotiaita.
   Tavoite on tehdä näkyväksi vanhusten kaltoinkohtelu ilmiönä.
   Vanhuksen alkoholisoitunut lapsi vierailee kerran kuukaudessa pyytämässä rahaa. Rahan hän ottaa hyvällä tai pahalla. Vanhus ei kiellä käyntejä eikä hae lähestymiskieltoa siinä pelossa, ettei oma lapsi enää vierailekaan yksinäisen vanhuksen luona.
   Jos vanhus ryöstettäisiin kadulla, rikosilmoituksen tekeminen olisi itsestäänselvyys. Mitä läheisempi tekijä on, sitä korkeampi on kynnys ottaa asia puheeksi tai saada lupaa puuttua siihen.
   Ammattilaisten haaste on huomata, tunnistaa ja ottaa puheeksi kaltoinkohtelu. Sulkemalla silmämme saatamme syyllistyä itsekin lain rikkomiseen.
   Vanhuksen kaltoinkohtelun tai palvelutarpeiden huomaaminen ei ole helppoa, muttei mahdotontakaan.
   Willian Featherin ajatuksin: Maailmassa ei ole rakennettu vielä mitään pilviä hipovaa ennen kuin joku on uneksinut, että sen pitäisi hipoa, joku uskonut, että se voisi hipoa ja joku päättänyt, että sen täytyy hipoa.

RIITTA VESALA

Artikkeli on osa lehteä 31/2013