Arkipyhillä suojellaan ihmistä

11.9.13

Arkipyhillä suojellaan ihmistä

Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta –yksikön johtaja, Kempeleessä kirkkoherrana toiminut Pekka Rehumäki ei usko kirkon suostuvan enää kirkkovuoden juhlien siirtämiseen.
   – Kun pyhät 1970-luvulla siirrettiin viikonlopulle, kirkko ajatteli olevansa mukana yhteiskunnan muutoksessa. Nykyään ymmärretään paremmin kirkkovuoden merkitys ja osataan pitää siitä kiinni.
   Rehumäki huomauttaa, että kirkkovuoden juhlapäivät ovat tietyillä kohdillaan hyvästä syystä. Niiden siirtäminen vaikeuttaisi yhteyttä muihin kirkkokuntiin, kun luterilaisella kirkolla olisi erilainen kalenteri kuin esimerkiksi ortodoksisella kirkolla.
   – Se, että näitä kirkollisia juhlapäiviä pidetään vapaapäivinä, liittyy puolestaan enemmän perinteeseen ja suomalaiseen elämänmuotoon.

Ei korjaisi taloutta

Arkipyhien siirtoehdotusta on perusteltu sillä, että menetetyt työpäivät vaikuttavat tuottavuuteen. Rehumäki ei usko, että arkipyhien tai niiden erityisaseman poistamisella tuettaisiin talouden nousua.
   – Arkipyhät ovat tärkeitä työn ja levon rytmin kannalta. Nämä asiat keskusteltiin jo silloin 1970- ja 1980-luvuilla läpi. Nyt jo tiedetään, ettei pelkkien viisipäiväisten työviikkojen teko ympäri vuoden paranna tuottavuutta.
   Rehumäki muistuttaa, että kaikissa länsimaissa on erityisiä päiviä, jotka rytmittävät vuotta ja katkaisevat työviikon silloin tällöin.
   – Meillä valtaosa näistä päivistä sattuu olemaan kirkollisia. Siellä, missä on vähemmän kristillisiä pyhiä, on enemmän yhteiskunnallisia vapaapäiviä.

Pyhille sisältöä

Rehumäki uskoo, että pyhäpäivät ovat tärkeitä vuoden rytmittäjiä. Rehumäen johtaman kirkkohallituksen yksikön ja seurakuntien haasteena on tarjota pyhäpäivien sisältöä ihmisille.
   – Kirkkovuoden päivillä on ihmisille muutakin merkitystä kuin mahdollinen vapaapäivä. Hyvä esimerkki tästä on kiirastorstai, joka ei ole meillä pyhäpäivä. Silti se on yksi vuoden suosituimmista kirkossakäyntipäivistä.
   – Kiirastorstaille on saatu sisältöä, joka koskettaa ihmisiä.
   Kirkon ja jumalanpalveluselämän kannalta olennaista ei olekaan, ovatko tietyt päivät pyhäpäiviä tai miten ne näkyvät työsopimuksissa.
   – Mediassa käydystä keskustelusta tulee käsitys, että kirkko haluaa pakottaa ihmisiä juhlimaan kirkollisia juhlapäiviä. Siitä ei ole kyse. Tavoitteena on suojella ihmistä.
   Vaikka Rehumäki ei toivo arkipyhien siirtämistä, hän pitää keskustelua tärkeänä.
   – Toivon, että keskustelu jatkuu, ja voisimme kaikkien osapuolien kanssa etsiä syvempää näkemystä työstä ja tuottavuudesta.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 29/2013