Kirkko ei innostu arkipyhien siirtämisestä

11.9.13

Kirkko ei innostu arkipyhien siirtämisestä

Työmarkkinajärjestöt ehdottavat kahden arkipyhän siirtämistä viikonlopulle ja aikoo neuvotella asiasta kirkon kanssa. Arkipyhien muuttamiseen työpäiviksi ei tarvita kirkkolain muuttamista.

Elokuun lopussa seitsemän työmarkkinajärjestöä julkaisi sopimuksen, jossa päätettiin selvittää mahdollisuutta siirtää kaksi arkipyhää vietettäväksi viikonloppuna. Järjestöt haluavat siirtää helatorstain ja loppiaisen vietettäväksi kiinteästi lauantaipäivinä.
   Työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on kääntää talous kasvuun. Järjestöt toivovat tekemänsä työllisyys- ja kasvusopimuksen lisäävän työllisyyttä ja kasvattavan palkansaajien ostovoimaa. Myös yritysten menestymistä maailmanlaajuisessa kilpailussa halutaan parantaa.
   Arkipyhien siirto lauantaille toisi lisää yhtenäisiä työviikkoja.
   Kirkon edustajat eivät innostuneet ehdotuksesta. Muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen ja kansliapäällikkö Jukka Keskitalo arvioivat, etteivät usko kirkon päätyvän siirtämään loppiaisen ja helatorstain paikkaa.

Kirkkolain muutos ei välttämätön

Kirkolliset juhlapäivät on määritelty kirkkolaissa, joten niiden siirtäminen toiselle päivälle vaatii kirkolliskokouksen aloitteen asiasta.
   Kirkkolaki on siitä erityisessä asemassa, että aloitteen sen muuttamiseksi ei tee hallitus vaan kirkolliskokous. Jotta kirkkolakia voidaan muuttaa, tarvitaan ensin kirkolliskokouksen määräenemmistöpäätös.
   Sen jälkeen kirkolliskokous voi tehdä ehdotuksen lakimuutoksesta, jonka eduskunta voi hyväksyä tai hylätä. Eduskunta ei voi kuitenkaan muuttaa ehdotuksen sisältöä.
Kirkkolaki määrittelee vain kirkollisten juhlapäivien ajankohdat. Juhlapäivien erityisluonne määritellään työaikalaissa.
   – Työn teettämisen periaatteista sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä päätetään työaikalaissa. Joitakin aloja koskevasti työn teettämisestä voidaan päättää lakiin perustuen työehtosopimuksessa, kansliapäällikkö Jukka Keskitalo selittää.
   Jos helatorstai ja loppiainen halutaan muuttaa työpäiviksi, se voidaan siis tehdä myös työaikalain muutoksella. Siihen ei tarvita kirkkolain muutosta.

Arkipyhien siirtoa on jo kokeiltu

1970-luvulla kirkko suostui siirtämään arkipyhiä viikonlopuille. Loppiaista ja helatorstaita vastaavaa juhlapäivää vietettiin viikonloppuisin 1990-luvun alkuun asti.
   Tampereen piispa Matti Repo on kertonut Facebook-kirjoituksessaan neljänkymmenen vuoden takaisesta päätöksestä.
   Hänen mukaansa ratkaisu liittyi laajempaan muutokseen, kun työviikkoa muutettiin kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi. Tietyt pyhäpäivät hankaloittivat sopimuksen toimeenpanemista. Vaikka kirkko oli alusta lähtien mukana hankkeessa, ei päätöstä silloinkaan tehty kevyesti. Lopulta ei kuitenkaan haluttu eriyttää kirkon ja muun yhteiskunnan käsitystä pyhästä ja arjesta.
   Maailmanlaajuisesti erikoisen ratkaisun ongelmat huomattiin pian.
   – Kristillinen usko välitetään tuleville sukupolville juuri viettämällä yhteisiä juhla-aikoja. Yhteisön perinteet ovat yksilöiden uskoa vahvempia. Ekumeenisen tradition voima on lopulta suurempi kuin kansalliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset, Repo kirjoittaa.
   Vuonna 1980, vain seitsemän vuotta lakimuutoksen jälkeen, alettiin tutkia mahdollisuuksia siirtää helatorstai ja loppiainen takaisin vanhoille paikoilleen. Juhlapyhät siirrettiin takaisin vuonna 1992.

KAISA ANTTILA

Fakta

Loppiaista on vietetty 6.1. jo 200-luvulta lähtien. Sitä vietettiin alun perin Jeesuksen syntymäjuhlana. Joulu siirtyi nykyiselle paikalleen 300-luvulla, jonka jälkeen loppiaisena on muistettu Jeesuksen kastetta ja Kaanaan häitä. Nykyään loppiaisena muistetaan itämaan kolmea tietäjää, ja heidän myötään lähetystyötä. Loppiaisen nimi viittaa joulun loppumiseen.

Helatorstaita juhlistetaan Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Raamatun mukaan sen jälkeen, kun Jeesus nousi kuolleista pääsiäissunnuntaina, hän näyttäytyi eri ihmisille maan päällä neljänkymmenen päivän ajan. Sen jälkeen opetuslapset näkivät Jeesuksen nousevan taivaaseen. Helatorstai on aina neljäkymmentä päivää pääsiäisen jälkeen. Helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien.

Artikkeli on osa lehteä 29/2013