Kuva: Rauhan Tervehdys

Lapsen siunaaminen nimiäisissä ei saa kannatusta Oulun seudulla

4.9.13

Lapsen siunaaminen nimiäisissä ei saa kannatusta Oulun seudulla

Oulussa ja lähiseurakunnissa törmätään vielä harvoin toiveeseen saada pappi mukaan nimiäisiin. Kirkkoherrat suhtautuvat varauksella siunaamiseen kastamisen sijaan.

Eri puolilla Suomea seurakunnat ovat törmänneet hankalaan kysymykseen. Yhä useammin pienen lapsen vanhemmista vain toinen kuuluu kirkkoon. Monia näistä lapsista ei haluta tuoda kasteelle. Jotkut vanhemmat toivovat siitä huolimatta papin tulevan nimiäistilaisuuteen siunaamaan lapsen.
   Aihe on puhuttanut valtakunnallisesti, ja siitä ollaan tietoisia myös kirkon johdossa. Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala kertoo, ettei erillistä siunaamistoimitusta ole olemassa eikä suunnitteilla.
   – Suomen ev.lut. kirkossa on voimassa opetus kasteesta, jonka mukaan kirkkoon kuuluvien vanhempien tulee tuoda lapsi kasteelle ilman tarpeetonta viivytystä. Jos toinen vanhemmista ei kuulu kirkkoon, voidaan lapsi silloinkin kastaa ja liittää näin kirkkoon kuuluvan vanhemman uskontokuntaan.
   Monet papit eivät ole olleet halukkaita osallistumaan nimiäistilaisuuteen siunaamalla lapsen.
   – Useissa tapauksissa yksittäiset papit ovat katsoneet parhaaksi ratkaisuksi suositella rukousta tai lapsen tuomista esimerkiksi jumalanpalvelukseen siunattavaksi, Inkala selittää.

Vanhempia muistutetaan kasteen merkityksestä

Oulun seudulla kysymys on noussut esiin viime aikoina. Aihetta käsiteltiin Oulun seurakuntayhtymän kirkkoherrojen kesken. He antoivat ohjeen vastaavassa tilanteessa toimimiseen. Kirkkoherrat ehdottavat, että siunaamista pyhän kasteen sijasta pyytäville vanhemmille kerrotaan pyhän kasteen merkityksestä Jumalan lahjana sekä porttina seurakunnan yhteyteen ja jäseneksi. Ohjeen mukaan papit eivät toimita siunaamista kasteen sijaan.
   Lääninrovasti Juhani Lavanko kertoo kirkkoherrojen keskustelleen kasteen tärkeydestä.
   – Haluamme korostaa kasteen saamista ja seurakuntaan liittymistä lapsen oikeutena ja mahdollisuutena. On tärkeää, että lapsia siunataan, mutta siunaamista nimiäisissä ei haluta tuoda kasteen vaihtoehdoksi, Lavanko selittää.

Harvinainen kysymys Oulun seudulla

Rauhan Tervehdys kysyi myös muiden tilaajaseurakuntien kirkkoherroilta, kuinka he suhtautuisivat, jos heiltä tultaisiin pyytämään siunausta nimiäistilaisuuteen. Yksikään kyselyyn vastanneista kirkkoherroista ei ollut itse törmännyt ongelmaan. Oulun seurakuntien kirkkoherrojen tekemä ratkaisu sai kannatusta myös lähiseurakunnissa.
   Lumijoen kirkkoherra Markku Tölli kertoisi siunausta pyytäville vanhemmille kasteen merkityksestä.
   – Jos nimiäisiin liittyvä siunaamispyyntö tulisi, puhuisin vanhemmille niin pitkään ja niin kauniisti kasteesta, että nimiäiset peruttaisiin ja iloista kastejuhlaa vietettäisiin.
   Limingan kirkkoherra Ilkka Tornberg vetoaa piispan ohjeistukseen, jonka mukaan seurakunta ei osallistu nimiäisiin. Limingassakaan ongelmaan ei törmätä kovin usein.
   – Näppituntumani on, että tapauksissa, joissa vain toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, meillä pääsääntöisesti lapsi kastetaan, Tornberg kertoo.
   Samoin Tyrnävällä lapsi yleensä kastetaan, vaikka vain toinen vanhemmista olisi kirkon jäsen. Kirkkoherra Timo Liikanen kokee, ettei siunaaminen nimiäisten yhteydessä sovi kirkon opetukseen.
   – Pappina olen sitoutunut toimimaan kaste- ja lähetyskäskyn hengessä. Siunaaminen nimiäisten yhteydessä murentaisi meidän kastelähtökohtaa, sellaista käytäntöä ei ole syytä lähteä luomaan.

Piispoilta toivotaan ohjeistusta

Kokonaiskirkossa ei ole vielä tehty virallista linjausta asiasta. Osa kirkkoherroista toivoisi kommenttia piispoilta.
   – Luultavasti en lähtisi siunaamaan lasta nimiäisiin, mutta pitäisi katsoa millainen tilanne on. Kuulostelisin myös mitä kirkkomme piispat asiasta sanovat, Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen pohtii.
   Myös Siikalatvan kirkkoherra Merja Jyrkkä toivoisi ohjeistusta piispoilta.
   – En ole perehtynyt asiaan, joten ensin tutkisin onko tilanteeseen annettu ohjeistusta. Pitäisi olla todella hyvät perustelut, että osallistuisin lapsen nimiäisiin.
   Hailuodon kirkkoherra Timo Juntunen ei lähtisi pitämään siunaustilaisuutta kasteen korvikkeena. Hän kuitenkin muistuttaa, että käytännön tilanteet eivät välttämättä ole niin yksinkertaisia.
   – Ihmisten kanssa toimiessa jokainen tilanne on erilainen. Siksi periaatteellinen jäykkyys ei kannata.
   Tyrnävällä halutaan joka tapauksessa kunnioittaa vanhempien päätöstä.
   – Tämänkaltaisissa tapauksissa haluaisin keskustella vanhempien kanssa kasteen lähtökohdista, ja kertoa, että kasteessa pyydetään ja toivotetaan lapselle Jumalan siunausta ja huolenpitoa. Mikäli vanhemmat eivät haluaisi kastaa lastaan, kunnioittaisin heidän päätöstään ja toivottaisin joka tapauksessa heidän elämäänsä kaikkea hyvää ja Jumalan siunausta. Sitähän elämässä tarvitaan, ja erityisesti käännekohdissa, Liikanen muistuttaa.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 28/2013