Aatoksia: Millaista kaupunkia Sinä olet rakentamassa?

9.10.13

Aatoksia

Millaista kaupunkia Sinä olet rakentamassa?

Oulun kaupunkistrategiaa 2020 mukaillen yksi keskeisistä painopistevalinnoista on asukkaiden osallistuminen; ihmisten näkeminen aktiivisina toimijoina: miten osallistua, miten vaikuttaa, mihin minä kuulun?
   Ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin. Usein määrittelemme itsemme sosiaalisen verkoston kautta. Samalla tunnemme olevamme osa jotakin suurempaa.
   Tietoyhteiskunnassa yhteisöllisyys voi toteutua osin myös verkossa. Toisaalta me edelleen tarvitsemme toistemme kohtaamista myös reaalielämässä.
   Osallistuminen voi olla naapuriavun antamista, arjen pieniä tekoja. Yhä tärkeämpää on huomioida inhimillisyys, kun taloudellinen tilanne heikkenee.
   Yksi osallistumisen muodoista sinulle voisi olla alueellinen yhteistyöryhmä.
   Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, joka koostuu asukkaista, yhdistyksien edustajista, luottamushenkilöistä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajista.
   Yhteistyöryhmien kokouksissa käsitellään alueellisia asioita ja kootaan kokemuksellista tietoa asukkailta kaupungin valmistelussa oleviin asioihin.
   Yhteistyöryhmien kautta voi myös tiedottaa toiminnastaan ja tehdä kannanottoja ja aloitteita.
   Mitä olemme alueellisissa yhteistyöryhmissä sitten käytännössä tehneet?
   Tänä vuonna olemme muun muassa osallistuneet kaupunkistrategian painopistealueiden ja arvoperustan määrittelyyn.
   Olemme koonneet hyvinvointikertomukseen asukkaiden kokemuksellista tietoa. Olemme ottaneet kantaa turvallisuusohjelmaan.
   Mikä on tärkeintä? Ennen kaikkea se, että olemme kohdanneet toisemme kuntalaisina.
   Tule mukaan oman alueesi yhteistyöryhmään. Lisätietoa saat osoitteesta www.ouka.fi/kuntalaisvaikuttaminen. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan alueesi koordinaattoriin.
   Osallistu yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin alueilla ja asukastuvilla. Rotuaarin Demokratiapäivä 17.10. kannattaa jo laittaa kalenteriin.
   Osallistu ja vaikuta alueesi asioihin!

MERJA NIEMELÄ

Artikkeli on osa lehteä 33/2013