Kirkoissa voidaan järjestää maksullisia tilaisuuksia

16.10.13

Kirkoissa voidaan järjestää maksullisia tilaisuuksia

Monella on käsitys, että kirkkoon pitäisi aina päästä ilmaiseksi, eli kirkossa järjestettävillä tilaisuuksilla ei saisi olla pääsymaksuja. Esimerkiksi joistakin kirkossa järjestettävistä konserteista kuitenkin pyydetään pääsymaksu.
   Oulujoen vt. kirkkoherra Pentti Kortesluoma kertoo, että Oulun kirkoissa järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia silloin, jos ne toteutetaan tavalla tai toisella yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kirkkoja voidaan kuitenkin vuokrata myös ulkopuolisille tahoille, jolloin heillä voi olla oikeus periä pääsymaksua.
   Monissa muissa seurakunnissa sen sijaan on päätetty, että kirkossa järjestettävissä tilaisuuksissa ei koskaan ole pääsymaksua.

Oulun seurakunnissa
yhtenäinen käytäntö

Oulussa on tehty kaikkien yhtymän seurakuntien yhteinen päätös kirkon käyttöä ja pääsymaksuja koskien.
   Päätöksen mukaan seurakunnan omiin tilaisuuksiin on aina vapaa pääsy. Myös ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy, jos ne järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Näihin tilaisuuksiin voidaan myydä käsiohjelmia, mutta niiden ostamisen tulee olla vapaaehtoista.
   Joihinkin tilaisuuksiin on kuitenkin pakko ostaa pääsylippu. Silloin kirkko on vuokrattu ulkopuoliselle käyttäjälle sovitun taksan mukaisella hinnalla.
    Näitä maksullisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi sellaiset konsertit, joita ei järjestetä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vuokraajana voi olla esimerkiksi konsertin järjestävä ohjelmatoimisto, jolloin kirkko toimii konserttitilana kuten muutkin vuokrattavat paikat. Kirkossa järjestettävän tilaisuuden tulee kuitenkin olla sopusoinnussa kirkon käyttötarkoituksen kanssa, jotta se voidaan vuokrata ulkopuoliselle.

Monissa seurakunnissa
ei pääsymaksua

Käsitys, jonka mukaan kirkkoon pääsee aina maksutta, on edelleen pätevä monissa muissa seurakunnissa.
   Limingan kirkkoherra Ilkka Tornberg kertoo, että heidänkin seurakunnassaan on tehty linjaus kirkon käytöstä ja pääsymaksuista.
   – Kirkkoon on aina vapaa pääsy, hän tiivistää.
   – Tiettyihin kirkkotilaisuuksiin voi myydä ohjelman, mutta sitä ei ole pakko ostaa. Jos tilaisuuden järjestää joku muu kuin seurakunta, tilaisuuden järjestäjä saa ohjelmatulot, mutta antaa niistä osan seurakunnan osoittamaan tarkoitukseen.
   Tornberg huomauttaa, että kirkon luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön päätetään aina erikseen. Päätöksen tekee kirkkoherra yhdessä kirkkoneuvoston kanssa.
   – Pääsääntönä pidetään sitä, että tilaisuus tukee seurakunnan tehtävää, eli kristillistä sananjulistusta.
   Kirkkoherra Markku Töllin mukaan Lumijoella on törmätty epäselvyyteen pääsymaksujen kanssa.
   – Lumijoella on noudatettu vanhaa oppia, jonka mukaan kirkko on rukouksen huone. Näin on myös silloin, kun kirkossa järjestetään esimerkiksi konsertti. Tämä aiheuttaa suoraan sen, ettei kirkkoon saapuvalta saa pääsymaksua periä.
   Töllin mukaan kaikki konserttien järjestäjät eivät ole tätä periaatetta noudattaneet. Lumijoen seurakunta laati ohjeen asiasta elokuussa selventääkseen tilannetta.
   – Ohjeessa korostetaan, ettei pääsymaksua saa periä, mutta ohjelmia saa ovella myydä. Ohjelman ostamisen on kuitenkin oltava vapaaehtoista, eikä saa mulkoilla semmoisia, jotka eivät sitä osta.
   – Olisikin hyvä, jos seurakuntaan oltaisiin yhteydessä, mikäli joku kokee, että kirkkoon pääsyä on tavalla tai toisella estelty.
    Tölli arvelee, että monet maksavat mielellään vapaaehtoisen ohjelmamaksun.
   – Uskon, että useimmat kirkkokonserttiin saapuvat tietävät, että ohjelmamyyntitulot tekevät konserttien järjestämisen mahdolliseksi ja haluavat tukea asiaa ostamalla ohjelman.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 34/2013