Maata kiertelemässä: Kirjailijan pyhimystie ihastuttaa ja suututtaa

9.10.13

Maata kiertelemässä

Kirjailijan pyhimystie ihastuttaa ja suututtaa

Brittiläisestä kirjailijasta ja journalistista G.K. Chestertonista halutaan tehdä pyhimys. Vuosina 1874-1936 elänyt Chesterton on tunnetuimpia katoliseen uskoon kääntyneitä vaikuttajia.
   Kampanjointia ei kuitenkaan käydä pelkästään Chestertonin pyhimystien puolesta vaan myös sitä vastaan. Jotkut väittävät, että kirjailija oli juutalaisvastainen.
   Brittiläisen Northamptonin hiippakunnan piispa Peter Doyle on määrännyt tutkimuksen, jossa käydään läpi Chestertonin elämä ja teot. Tutkimus on ensimmäinen askel kohti mahdollista pyhimykseksi julistamista.
   Chestertonin ihailijat ihastuivat uutisesta.
   – Chestertonia arvostetaan yhä enemmän, toteaa Dale Ahlquist, Yhdysvaltojen Chesterton-seuran puheenjohtaja.
   Seura yrittää vaikuttaa kirkkoon, jotta se tekisi pyhimyksen miehestä, jota Ahlquist luonnehtii suureksi käännynnäisten tekijäksi.
   Ahlquist sanoo kirjailijan vetoavan ihmisiin yli rotu-, sukupuoli, ikä- ja kansallisuusrajojen. Erityisesti Chestertonia suosivat konservatiiviset kristityt, jotka siteeraavat häntä säännöllisesti.
   Kirjailija kääntyi anglikaanisuudesta katolisuuteen 1920-luvulla. Hänet tunnettiin terävästä älystään ja kyvystään löytää totuus näennäisten paradoksien takaa. Chesterton kirjoitti esseitä, romaaneja, runoutta ja näytelmiä sekä uskonnollisia teoksia muun muassa Tuomas Akvinolaisesta ja Franciscus Assisilaisesta.
   The Spectator– lehden avustaja, toimittaja Melanie McDonagh kirjoittaa, että pyhimykseksi julistaminen vahingoittaisi Chestertonin ja katolisen kirkon mainetta, koska niin moni uskoo, että kirjailija oli juutalaisvastainen.
   Kaksi tunnettua Britannian juutalaista, historioitsija Simon Mayers ja professori Geoffrey Alderman tuomitsevat Chestertonin, koska tämä heidän mielestään viljeli juutalaisvastaisia kommentteja.
   Aldermanin mukaan Chesterton väitti vuonna 1921 julkaistussa kirjassaan Uusi Jerusalem, että juutalaiset eivät ole lojaaleita maille, joissa he asuvat.
   Chestertonin uskotaan ilmaisseen juutalaisvastaisuutensa esseessään Sionismin ongelma. Chesterton kirjoitti, että korkeassa asemassa olevien juutalaisten orientaalisuus eli itämaisuus tulisi osoittaa suurelle yleisölle, jotta se tietäisi mille juutalaiset ovat uskollisia ja mikä on heidän alkuperänsä.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 33/2013