Nuoret ja lapset nostettiin painopisteeksi Barentsin alueen kirkkojen neuvostossa

2.10.13

Nuoret ja lapset nostettiin painopisteeksi Barentsin alueen kirkkojen neuvostossa

Petroskoissa Venäjällä viime viikolla kokoontunut Barentsin alueen kirkkojen neuvosto nosti tulevan vuoden painopisteeksi muun muassa lapset ja nuoret.
   Barentsin alueella nuoret ja lapset elävät samankaltaisten muutosten keskellä. Esimerkiksi koulutuksen saamiseksi nuoret joutuvat usein lähtemään kauas omalta asuinpaikkakunnaltaan.
   Yleiskokous keskusteli myös ekumeenisen nuorisoneuvoston perustamisen tarpeesta Barentsin alueella. Asia annettiin neuvoston hallitukselle valmisteluun.
   Neuvoston puheenjohtajana jatkaa hiippakuntadekaani, Niilo Pesonen.
   Barentsin alueen kirkkojen neuvoston ensi vuoden kokous pidetään syyskuussa 2014 Rovaniemellä. Kokouksen isäntänä toimii Oulun luterilainen hiippakunta.
   Barentsin alueen kirkkojen neuvoston ohjelmaan kuului muun muassa Karjalan tasavallan kuvernöörin Aleksander Hudilaisen tapaaminen.
   Keskusteluissa ja Karjalan tasavallan tiedotusvälineille antamassaan haastattelussa piispa Samuel Salmi toi esille kirkkojen merkityksen yhteyden vaalijana Barentsin alueen ihmisten elämässä.
   Kirkot voivat toimia myös yhteistyössä viranomaisten kanssa alueen ihmisten hyväksi. Tämä toteutuu jo esimerkiksi diakoniatyössä sekä lapsi- ja nuorisotyössä.
   Salmi korostaa henkilökohtaisten kontaktien merkitystä kristittyjen välisen yhteyden luomisessa.
   Henkilökohtainen kohtaaminen on aina merkityksellinen, sillä se vähentää epäluuloja ja luo yhteyttä. Tämä on ollut piispan kokemus aikaisemmista ekumeenisista yhteyksistä kuin Petroskoissa pidetystä Barentsin kirkkojen neuvoston kokouksestakin.
   Barentsin alueen kirkkojen neuvosto tarjoaa foorumin alueelliseen luterilaisten ja ortodoksien yhteistoimintaan. Neuvosto järjestää muun muassa ekumeenisia lasten ja nuorten leirejä sekä teologisia ja sosiaali-eettisiä seminaareja.
   Neuvosto tukee myös yhteyksien solmimista Barentsin alueella asuvien eri kirkkokuntia ja kansallisuuksia edustavien saamelaisten välillä.
   Neuvostoon kuuluvat Oulun evankelis-luterilainen ja ortodoksinen hiippakunta Suomesta, Luulajan hiippakunta Ruotsista, Nord- ja Sör-Hålogalandin hiippakunta Norjasta sekä Arkangelin, Muurmanskin ja Petroskoin ortodoksinen hiippakunta ja Inkerin kirkko Venäjältä.

Artikkeli on osa lehteä 32/2013