Rauhan Asemalla ”piirteitä omasta missiosta”

9.10.13

Rauhan Asemalla ”piirteitä omasta missiosta”

Päätös Rauhan Aseman toiminnan päättymisestä tämän vuoden lopussa johtui Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Pauli Niemelän mukaan siitä, että asemalle asetettuja tavoitteita ei saavutettu.
   Rauhan Asema perustettiin koordinoimaan digitaaliseen viestintään liittyvää hengellistä työtä Oulun seurakuntayhtymän alueella. Asema tarjoaa hengellisiä elämyksiä paitsi radion, videon ja verkon, myös Oulun seutua koskevien tapahtumien ja kampanjoiden avulla.
   Niemelä ei ryhdy yksityiskohtaisesti selostamaan, mitä Rauhan Aseman olisi pitänyt tehdä toisin, jotta projektia olisi jatkettu vuonna 2014.
   Rauhan Aseman keskeinen tavoite oli luoda digitaaliseen mediaan Oulun seurakuntien tavoitteiden suuntaista uutta hengellistä toimintaa. Tässä ei kirkkoherra Niemelän mukaan onnistuttu.
   Niemelä on toiminut kirkkoneuvoston puheenjohtajana vasta vähän aikaa. Hänen edeltäjänsä, tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Matti Pikkarainen kommentoi siksi asiaa.
   – Kyse ei ole siitä, että jotain olisi pitänyt tehdä toisin vaan siitä, että määräaikaisena kokeiluna se ei saavuttanut tavoitetta eli tuonut selkeästi jotain uutta, Pikkarainen toteaa.

Kirkkoherrat: Toimintatavat epäselviä

Niemelän mukaan Rauhan Aseman kaltaisen yksikön pitäisi toteuttaa kirkon ja seurakunnan missiota eli työnäkyä. Niemelän mukaan on kuitenkin piirteitä, joiden mukaan Rauhan Asema olisi toteuttanut omaa missiotaan.
   Oulun seurakuntien kirkkoherrat katsoivat, että Rauhan Asemaa ei jatkettaisi. Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksensä yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen esityksestä.
   Kirkkoherrojen lausunnon mukaan Rauhan Aseman rooli ja eräät sen toimintatavat on koettu johdossa sekä osittain myös työntekijöiden keskuudessa epäselviksi.

Tehtävät takaisin viestintään

Niemelä painottaa, että seurakuntayhtymä ei hylkää digitaalista mediaa.
   Viestintäpalveluista projektiin siirretyt tehtävät palautetaan seurakuntayhtymän viestintäpalveluihin siinä laajuudessa, kuin ne olivat vuoden 2012 loppuun saakka. Myös viestintäpalvelusta projektiin siirretyt vuoden 2012 talousarviovarat palautetaan yksiköille, mistä ne on projektiin siirrytty.
   Niemelä arvelee, että viestintäpalvelut saavat tarvittavat resurssit tulevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
   Niemelän mukaan ei ole vielä selvillä, millä tavoin viestintäpalvelut ottavat Rauhan Aseman tehtävät hoitaakseen. Tämä selvinnee lähiviikkojen aikana. Perusasiat, kuten radiotyö, jatkuvat mutta Niemelä ei ryhdy arvelemaan yksityiskohtia.
   – Nyt jatketaan Rauhan Aseman hyödyt ja positiiviset puolet hyödyntäen ja opiksi ottaen. Verkkoa ei unohdeta.
   Toimituspäällikkö Mikko Salmen mukaan päätös olla jatkamatta projektia johtuu kohutuista agnostikkoilloista, joissa poleemisesti pohdittiin kristinuskon kysymyksiä.
   Niemelän mukaan yhtymäjohtajan esityksessä ja kirkkoneuvoston päätöksessä ei mainittu agnostikkoiltoja.

Asema aika oli lyhyt

Salmi tyrmää Niemelän väitteen siitä, että digitaalista mediaa ei hylätä. Jos viestintäpalveluista projektiin siirretyt tehtävät palautetaan takaisin siinä laajuudessa kuin ne olivat vuoden 2012 loppuun saakka, se merkitsee Salmen mukaan digitaalisen hengellisen työn romahtamista Oulussa.
   Salmi ihmettelee, miksi Rauhan Asema -projektia ei jatketa, vaikka se on käytännössä toiminut vain puoli vuotta. Pioneerityö loppuu ennen kuin se kunnolla ehti alkaakaan.
   – Rauhan Asema on lähes täydellisesti toteuttanut sen, mitä toimintasuunnitelmassa on määrätty. Silti sanotaan, että tulokset ovat laihoja. Visiot ja strategiat on hyväksytty kirkkoneuvostossa. Ne on myös toteutettu.
   Rauhan Asemalla on Salmen mukaan vain kaksi työntekijää, mutta monta toimintakenttää. Uutta on Salmen mukaan luotu, kuten videotuotanto.
   Salmi kuittaa Niemelän puheen Rauhan Aseman omasta missiosta näin:
   – Jos kyse on agnostikkoilloista, silloin meillä on eri käsitys missiosta, Salmi huomauttaa.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 33/2013