Seurakunnat etsivät omaa perustehtäväänsä

2.10.13

Seurakunnat etsivät omaa perustehtäväänsä

Seurakuntayhtymän keskeisissä tavoitteissa vuodelle 2014 etsitään kirkon perustehtävää, korostetaan jäsenyyden merkitystä ja pyritään säilyttämään seurakuntien omaleimaisuus.

Oulun seurakuntayhtymässä on nimetty kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2014. Kyseessä on ohjenuorat, joiden pohjalta kaikki seurakunnat ja palveluyksiköt muodostavat omat tavoitteensa tulevalle vuodelle.
   Tavoitteet laati seurakuntayhtymän johtoryhmä.
   – Jokaisen kohdan alle seurakunnat ja muut yksiköt tarkentavat, mitä kyseinen tavoite heidän toiminnassaan tarkoittaa. Heidän tehtävänsä on konkretisoida nämä yleiset tavoitteet, johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Niemelä selittää.

Pyrkimyksenä
keskittyä olennaiseen

Ensimmäiseksi tavoitteeksi on nimetty keskittyminen kirkon perustehtävään. Tavoitteeseen on liitetty yhtymän tunnuslause: Kristus, Sinun tähtesi.
   – Perustehtävällä voidaan ymmärtää monia erilaisia asioita. Tavoitteen muotoilu pakottaa työntekijöitä pohtimaan, mikä on juuri heidän perustehtävänsä.
   – Työntekijät saavat itse miettiä, miten he voivat tuoda perustehtävänsä työn keskiöön. Viekö jokin ylimääräinen asia työajasta liian ison osan? Voitaisiinko ne asiat, jotka eivät kuulu perustehtävään, karsia pois?
   Myös Kiimingin kirkkoherrana toimiva Niemelä kertoo, että Kiimingin seurakunnassa tämä tavoite merkitsee jumalanpalveluselämän tuomista keskiöön ja raamattuluentosarjan pitämistä.
   Toiseksi tavoitteeksi on nimetty kirkon jäsenyyden merkityksen esillä pitäminen.
   – Kirkon jäsenyys on viime aikoina haastettu. Toiveena on, että kirkon jäsenet kokisivat jäsenyyden arvokkaana, Niemelä selittää.
   – Käytännössä kyse on arkisesta työstä. Jokainen kohtaaminen on tärkeä.
   Lisäksi seurakunnissa on suunnitteilla jonkinlainen yhteinen kampanja, jonka avulla pyrittäisiin tuomaan esille kirkon jäsenyyden merkitystä.
   – Jokaisessa seurakunnassa voitaisiin toteuttaa oman näköinen kampanja, mutta ne kaikki toteutettaisiin yhtä aikaa. Se, millainen kampanja käytännössä olisi, ei ole vielä konkretisoitunut.
   Jäsenyyden korostaminen tulee luultavasti näkymään myös tulevan syksyn seurakuntavaaleissa.
   – Voisivatko seurakuntavaalit palvella jäsenyyden merkitystä?

Etsinnässä yhteinen
toimintakulttuuri

Seurakuntayhtymän laajentuminen on tuonut omalta osaltaan haasteita seurakuntien työntekijöiden arkeen. Kolmas tavoite onkin rakentaa laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria ja edistää seurakuntien omaleimaisuutta.
   – Pyrimme edelleen löytämään toimintatapoja, jotka rakentavat seurakuntia ja niiden välistä yhteistyötä. Esimerkiksi se, että seurakunnissa on käytössä erilaiset tietotekniset järjestelmät, tuo paljon hankaluuksia.
   – Haluamme löytää toimintamallit, joista saamme myös tehokkaita toimintatapoja.
   Niemelä kokee kuitenkin tärkeäksi, että seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat eivät kavennu yhdeksi samanlaiseksi seurakunnaksi.
   – Haluamme pitää seurakunnat omaleimaisina. Luotamme, että seurakunnat osaavat tehdä yhteisten periaatteiden pohjalta omaan maastoonsa sopivat mallit, Niemelä kuvailee.

KAISA ANTTILA

Artikkeli on osa lehteä 32/2013